Senet Tahsil Dekontu

Bankaya çıkılmış tek bir senet için ödeme kaydı oluşturulacak ise senet tahsil dekontundan işlem yapılabilir.

 

Senet No

Ödendi kaydının yapılacağı senedin numarasının girileceği sahadır. Bu sahadaki rehber tuşu kullanılarak uygun senet bulunup, dekont ekranına yansıtılabilir.

 

Seri Kodu

Girilen dekontun seri numarasının kaydedileceği sahadır.

Seri numaralarının mutlaka önceden İşlemler/Seri Kodu Tanımlama bölümünden kaydedilmiş olması gerekmektedir. Bu saha boş geçilemez.

Dekont No

Bu saha program tarafından 1’den başlayarak birer arttırılır. Seçilmiş olan dekont serisinde son kalınan numara bu alana aktarılır.

Fiş Numarası

Senet tahsil dekontu üzerindeki dekont numarasının girildiği alandır.

İşlem Tarihi

Girilecek kaydın tarihidir. Yapılacak işlem sonucunda oluşacak kayıtlar diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir.

Tahsil/ Teminat Hesap Kodu

Seçilen senet numarasının hangi bankaya tahsile verildiği senet parametrelerinde işaretlenmiş seçeneklere göre bu ekranda gelecektir(Cari Kod-Muhasebe Kodu veya Banka Hesap Kodu). İstenir ise ilgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak bu kod değiştirilebilir.

Tutar

Girilen senet numarası bilgisi ışığında program tarafından otomatik olarak atanacaktır.

Kur Farkı

Seçilen senet, döviz ile kaydedilmiş bir senet ise program tahsilde oluşabilecek kur farkını hesaplayabilmek için döviz kuru sorgulayacaktır. Girilen kur, senedin kaydedildiği günkü kurdan farklı ise bir kur farkı hesaplayacak ve kur farkı sahasına aktaracaktır.

Eğer şirket genelinde dövizli çalışılıyor ama girilen senet döviz bilgileri içermiyor ise bu kez farklı döviz bilgileri sorgulanacaktır. Bunlar Döviz Tipi, Kur ve Döviz Tutarıdır. Bu bilgiler cari hareketlere ve entegrasyona aktarılacaktır.

Tahsil Masrafı

Senet tahsilinde bankaya ödenecek tahsil masrafı var ise, tutarı bu sahaya kaydedilir.

Gider Hesap Kodu

Tahsil masrafında girilen tutarın işleneceği karşılık muhasebe kodunun girileceği sahadır.

Banka Borç Bedeli

Tahsil masrafları düşüldüğünde bankanın ödemesi gereken kalan tutar, otomatik olarak hesaplanıp bu sahaya atanacaktır. Aynı zamanda virman hesabına işlenecek tutardır.

Virman Hesap Kodu

Senet tutarının virman edileceği banka (bankalar cari hesaplarda tanımlamış ise cari hesap kodu, muhasebede tanımlamış ise muhasebe hesap kodu) kodunun girileceği sahadır.

Açıklama

İlgili yevmiye maddelerinde işlenmesini istediğiniz açıklamayı bu sahaya kaydedin.

Borçlu Cari Kodu/ Alacaklı Cari Kodu

Bazı firmalar çalışma prensipleri gereği, müşterilerinden almış oldukları senetleri ilk kayıt esnasında farklı bir hesaba işlemekte, senet tahsil edildiğinde müşterilerinin asıl hareket kayıtlarına virman yapmaktadırlar. Bu işlemin senet tahsil dekont kaydı sırasında otomatik olarak yapılabilmesi için dekont ekranına borçlu cari kodu ve alacaklı cari kodu olmak üzere iki saha kullanılmaktadır.

Senedin tahsilatı sırasında, borçlu cari kodu sahasına otomatik olarak senet alındığında kaydedilen cari kod gelmektedir. Yapılması gereken, bu senet tahsilatının hangi cari koda alacak hareketi olarak kaydedilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun alacaklı cari kodu sahasına girilmesi olacaktır. Böylece dekont işleminin tamamlanması ile borçlu cari kod sahasına girilen cari koda borç hareketi kaydedilerek senedin alımında kaydedilen alacak hareketi kapatılmış, alacaklı cari kodu sahasına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek senedin asıl cari harekete yansıtılması sağlanmış olacaktır. Bu tür uygulamaları olmayan firmalar için bu sahalar kullanılmayacaktır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır.

Ref.Kod

Muhasebe/Parametre Kayıtları/Yevmiye/ sayfasında bulunan “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan alandır. İlgili hesaba ait referans kodu bu alana girilebilmektedir.

Cari Rapor Kodu

Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada, hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 1 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir.

Özel Basım

Dekont kaydının basımında eğer dizayn modülünden yapılmış özel bir basımın yapılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenmelidir. Eğer özel bir basım değil de standart bir basım yapılmak isteniyorsa bu seçenek işaretlenmemeli, sadece Basım alanındaki sorgu evet olarak seçilmelidir.

Basım

Dekont kaydının basılması isteniyor ise işaretlenmesi gereken sorgulamadır.

 

İşlemler bitip “Tamam” butonuna basıldığında Müşteri senetleri modülünde ilgili çekin durumu program tarafından “Ödendi” olarak değiştirilecektir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturulacak ve Entegrasyon/ Fiş İzleme/ Dekont Mahsubu bölümünden izlenebilecektir.

 

Senet Tahsil Dekontu İptal İşlemi

 

Senet tahsil dekont kaydı kullanılarak, tahsil işlemi yapılmış bir senedin, tahsilatının iptali yine senet tahsil dekont kaydından yapılabilir. Bunun için daha önceden tahsil işlemi yapılmış senet numarasının, Senet No sahasına girilmesi gerekmektedir. Senet numarasının girilmesi ile birlikte program tarafından kontrol edilen senet, uygun koşullara sahip (tahsilatı yapılmış) ise “Bu kayıt ödenmiş olduğu için ters işlem yapılabilir. Devam etmek istiyor musunuz?” şeklinde bir uyarıyla karşılaşılacaktır.

Bu aşamada yapılması gereken, ilk tahsilat işlemi sırasında “Virman Hesap Kodu” sahasına yazılan hesap kodunun aynısının yine virman hesap kodu sahasına yazılması olacaktır. Dekontun kayıt işlemlerinin tamamlanması ile Cari Hareketlerde ve entegrasyon havuzunda ters kayıt oluşacak, Senet Modülünde ise senedin durumu tekrar “B” yani beklemede olacaktır.

 

Senet Tahsil Dekontunda Bulunan Kısa Yol Seçenekleri

Dekont ekranı içinde iken farenin sağ butonuna tıklandığında, senetlerle ilgili bazı detaylara ulaşılabilecektir.

Senet Detayı Görme

 

Senet’in alınış bilgileri ve şu andaki durumu ile ilgili bilgi veren bir ekrandır.

 

Tarihsel Senet/Çek Hareketleri İzleme

 

Müşteri senetlerinin, portföye alındığı günden itibaren görmüş olduğu hareketlerin (satıcıya ciro edilmesi, tahsil veya teminata verilmesi, ödenmesi, karşılıksız çıkması veya iade alınması/ verilmesi) işlem tarihi sırasında izleyebileceğiniz tuştur.