Muhasebe Detay Kod Girişi

Personelle ilgili muhasebeleşecek olan bilgiler masraf merkezleri bazında detay kodunda toplanmıştır. Her bir masraf merkezinin hangi hesap kodlarında muhasebeleşeceği ise bu bölümden girilecektir. Yani örneğimizi ele alırsak yıkama grubundaki ve kurutma grubudaki personellerin, personel masraflarının aktarılacağı muhasebe hesap kodları bu bölümden kaydedilmelidir.

Personel Sabit Bilgilerinde de her personel için hangi masraf merkezine dahil olduğu Detay Kodu sahasına işlenmelidir. Tüm personel bir tek masraf merkezine işlenecekse, detay kodu sahalarına aynı kod yazılıp, bu bölümde bu detay kodu için tanımlama yapılabilir.

Detay Kodu

Muhasebe Detay Kod Tanımlama bölümden tanımlanan ve personellerin sabit kayıtlarındaki Detay Kodu sahalarına girilecek masraf merkezi kodudur. Daha sonra bu masraf merkezine ait muhasebe hesap kodları tanımlanır. Bu sahadaki rehber tuşu kullanılarak detay kodları rehberi alınabilir.

Tür

İnformatik sahalar olup hangisi için (kazanç, yardım, diğer) tanımlama yapılacak ise seçilmelidir. Bu sahada seçtiğiniz türe ait tanımlamalar grid ekranında getirilecektir. Bu bölümde seçilen türe (kazanç,yardım,diğer) göre, bu türe ait detay bilgiler sıra seçeneğinde listelenecektir.

Sıra No

Tür bölümündeki seçiminize göre gelen tanımlamalardan hangisi için muhasebe kodu girilecek ise bu tanımlamanın sıra numarasının girileceği sahadır. Örneğin; Tür olarak Kazanç ve sıra olarak da 1 seçildiğinde Normal Gün’e muhasebe hesap kodu girileceği anlaşılacaktır.

Muhasebe Hesap Kodu

Parametrik olarak tanımlanabilen kazanç ve yardımların brüt tutarlarının ve ayrıca SSK işveren hissesi, tasarruf işveren katkısı, konut fonu, SGDP işveren hissesinin muhasebeleşecekleri hesap kodları bu sahalara girilecektir. Bu bölümde işlenen hesap kodları maliyet hesapları olup, borçlandırılacaklardır. Netsis Fusion 3.0. paketiyle yukarıda anlatılan şekilde (Entegrasyon Parametreleri) ilişki kurulmuşsa, muhasebe hesap kodları girilirken muhasebe hesap planı rehber tuşundan yararlanılabilir.

Yevmiye Açıklama

Muhasebeye aktarılacak olan bilgi sahalarının, yevmiye fişine geçirilecek açıklamalarının tanımlanacağı bölümlerdir.

Kümüle

Kümüle edilme sorgusu, bir masraf merkezi içinde tanımlanan hesap kodlarından aynı olanlarının tutarlarının kümüle edilmesiyle ilgilidir. Kümülasyonun işaretlenmemesi durumunda aynı muhasebe hesap koduna ait olsa bile her girilen borç isminin mahsupta ayrı satırlarda, işaretlenmesi durumunda ise aynı hesap koduna ait olanların kümüle edilerek görülebilmesine ve muhasebeye aktarılmasına olanak sağlanır.