Personel İzin Girişi

Personellerin kullandıkları ve hakettikleri izinlerin kayıt edileceği ve izlenebileceği bölümdür. Bu bölümü kullanılarak, sicil numaraları bazında personellerin hakedişleri ve kullandıkları izinler kaydedilebilir. Özel Parametrelerde anlatılan “İzin Hakedişleri Otomatik İşlensin” parametresi işaretlenerek, hakediş kayıtlarının yeni aya devir sırasında program tarafından otomatik hesaplanıp, bu bölüme atılması sağlanabilir.

 

 

Program, “yeni aya devir” işlemi sırasında, yeni ay içinde işe girmiş personellerin kaç yıl çalıştığını hesaplayacak ve izin parametrelerini dikkate alarak hakettiği izin gününü bu bölüme kaydedecektir.

Sicil Numarası

İzin bilgileri kaydedilecek veya izlenecek personelin, sicil numarasının girileceği sahadır. Sicil numarası girildiğinde, ilgili personelin varsa kayıtlı izin hakedişi ve kullandığı izinler listelenecektir.

Neden Kodu

İzin girişinden yapılan kaydın ne tür bir kayıt olduğu bu sahadan anlaşılmaktadır.

I:Kullanılan İzin

Genelde, izin giriş ekranından girilen kayıtlar için geçerli olan neden kodudur. Gerçekten kullanılan izinler bu neden kodu ile girilmelidir. Bu neden kodu ile kaydedilen izinler daha sonra istenir ise puantaj bilgilerine aktarılacaktır. Kullanılan izinlerde iş günlerinin negatif (-) girilmesi gereklidir. Eğer başlangıç tarihiyle beraber bitiş tarihi de girilir ise program iş gününü negatif olarak (Cumartesi dahil, Pazar hariç) hesaplayacaktır.

H:Hakediş Kaydı

Yeni aya devirde, yeni ayda izin hak edeceklerin (yani bir yılı dolduranların) hak ettikleri izin iş günü (pozitif) kaydı, bu neden kodu ile oluşturulacaktır. Bunun dışında kullanıcılar da bu neden kodu ile hakediş kaydı girebilirler.

K:Manuel Kapatılan İzin

Kullanılan izin ile aynı mantıkta çalışan neden kodudur. Yani bu neden kodundaki kayıtlarda da negatif iş günü girilmelidir. Kapatılan izin, işten çıkanların ya da izin kullandırılmış gibi izin parası ödenen personelin, bakiye izin günü kalmaması için oluşturulması gereken kayıtlardır. Program tarafından kapatılan (İzin İşlemleri/ İzin Kapatma) izinlerde ve yeni aya devirde işten çıkan kişilerin otomatik kapatılan izinlerinde, bu neden kodu kullanılmaktadır.

 

D:Devir İzin Kaydı

Kullanıcılar, personel programını ilk kullanmaya başladıklarında, personellerinin devir yıllık izinlerini bu neden kodu ile kaydedeceklerdir. Başka firmadan izin hakları devir olarak gelen personellerin devir izin kayıtları da bu kod ile yapılmalıdır.

E:Eksik Gün

Ay içinde eksik çalışması bulunan kişilerin eksik gün neden kodlarının E-Bildirge için oluşturulan XML dosyada belirtilmesi istenmektedir. Bu nedenle 2004 yılında  neden kodları arasına E:Eksik Gün eklenmiştir. Puantaj tahakkukunu etkilemeyen bu tip, bilgi amaçlıdır. Çalışanların eksik günleri ilgili ay içinde tarih aralığı ve iş günü belirtilerek girilmelidir.

Başlangıç Tarihi

Hakedilen veya kullanılan izinlerin başlangıç tarihidir. İzin hakedişleri program tarafından hesaplanıyor ise yeni aya devirde, hakediş kaydı başlangıç tarihi olarak, işe başlama tarihinden bir gün sonrası atılacaktır.

Kalan İzin Günü

Hakedilen ve kullanılan izin günleri arasındaki fark, kalan izin günü sahasında izlenecektir.

Bitiş Tarihi

Kullanılan izinlerin bitiş tarihidir. Eğer kullanıcılar başlangıç tarihi ile beraber bitiş tarihini de girerlerse program, her iki tarih arasındaki çalışma ve hafta tatili günlerini hesaplayarak ilgili sahalara yazacaktır.

İş Günü

Hakedilen izin iş günüdür. Kayıt sırasında, bitiş tarihi girilir ise program, ilgili tarih aralığındaki çalışma gün sayısını bu sahaya aktaracaktır. Bitiş tarihi girilmediği ya da otomatik hesaplanan gün sayısının değiştirilmek istendiği durumlarda hakedilen veya kullanılan izin günlerinin bu sahaya girilmesi gereklidir.

Haftalık Tatil

Bu saha bilgi amaçlı kullanılmaktadır. Hakedilen veya kullanılan izinlerdeki hafta tatili bu sahaya girilebilir.

İzin Neden Kodu

Neden kodu sahasında E:Eksik Gün girilmesi durumunda İzin Neden Kodu sahasında eksik gün neden kodlarından biri yazılmalıdır.

Bu kodlar SSK tarafından belirlenmiş olup programda nasıl tanımlandığı ile ilgili bilgi için bakınız Personel/Şirket Bilgileri/Eksik Gün Kod Girişi.

 

Eğer çalışan, ay içinde birden fazla nedenden dolayı farklı zamanlarda devamsızlık yapmış ise, bunların herbiri ayrı ayrı girilebilir. Ancak E-Bildirge için oluşturulan XML dosyasında sadece bir tanesi yer alacaktır.