Tahsil Hesabına Çek Cirosu

Çeklerinizin tanımlamış olduğunuz tahsil hesaplarınıza ciro edilmesinde kullanılan bölümdür.

 

 

Tahsil Hesabına Çek Cirosunda bulunan sahalar ve kullanımları aşağıdaki gibidir.

Verildi Bordro No

Verildi Bordro Numarası da aynen alındı bordrolarında olduğu gibi, aynı günde tahsil hesabına çıkılan bir veya birden fazla çeki, tek numara altında toplamak için kullanılır.  Verildi bordro numaraları da, alındı bordro numaralarında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve birer artırılarak sıra takip eder.

Verildi Bordro numarasının başlangıç numarası, İşlemler/ Çek Numarası Değişikliği bölümünden istenildiği gibi değiştirilebilir. Programı diğer modüllerle entegre kullanmaya başladığınızda, yani bankaya tahsilat hesaplarına çıkışlarınızda, Verildi Bordro Numarası otomatik olarak atanır ve çeklerinizin ilgili sahalarına kaydedilir.

Bir veya birden fazla çeki, bir verildi bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait çeklerin kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek açısından ve entegre bölümlere (Banka, Muhasebe) çeklerinizin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama işlemi yapılmalıdır. Bir verildi bordrosuna ait çekleri, işlem ekranından hiç çıkmadan arka arkaya işleyebilirsiniz. 

Tamamlanmayan herhangi bir bordroya yeni bir çek kaydı eklenmek isteniyorsa, bordro numarası değiştirilerek istenen numara çağırılıp çek kayıtlarına devam edilebilir. Verildi bordro numarası ile kaydettiğiniz çeklerinizi, bu işlemden sonra topluca izleme ve yine topluca iptal etme  (İşlemler/ Toplu Çıkış İptali ) olanağına sahipsiniz.

Çıkış Tarihi

Müşteriden alınan çeklerin (portföyünüzdeki çeklerin) şirketiniz tarafından bankadaki tahsil hesabına ciro edilme tarihidir. Çıkış tarihi sistem tarihinden otomatik olarak gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Çıkış Tarihi, Giriş Tarihinden küçük bir tarih olamaz.

Verilen Kodu

Çeklerinizi tahsil hesabına çıkabilmeniz için üç farklı yöntem vardır.

 

Ø       Banka Hesapları; Cari Modülde tüm tahsil hesapları cari kart gibi açılabilir,

Ø       Muhasebe hesap planındaki hesaplar kullanılabilir,

Ø       Banka modülünde tüm tahsil hesaplarına kart açılabilir.

 

Bu işlemler parametre tanımlarına göre değişkenlik göstermektedir.

Banka modülü/ Genel Parametrelerde yer alan ‘Banka Entegre’ parametresinin işaretlendiği durumlarda, Verilen Kodu rehberine basıldığında,  karşınıza Banka Hesap Kodu Rehberi çıkacaktır. Bu rehberde, Banka modülünde hesap tipi olarak Tahsil Çekleri Hesabı seçilerek tanımlanmış banka kodlarını görebilirsiniz.

Bu parametre işaretlenmediği takdirde verilen kodu rehberine basıldığında Cari Hesap rehberi gelecektir. Bu durumda banka tahsil hesaplarının cari kart olarak açılması gerekecektir.

Müşteri çekleri parametre kayıtlarında ‘Tahsil/Teminata çıkış cariden’ parametresi işaretli değil ise rehberde Muhasebe hesapları gelecektir.

Çek No

Tahsil hesabına gönderilmek üzere, verildi bordrosuna eklenecek çekin numarasının girileceği sahadır. Çek numaralarının hatırlanmaması durumunda sahanın sağ tarafında bulunan rehberden yararlanarak portföyde bulunan çeklerin listesine ulaşılabilir. Çek No rehberinin kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Müşteri Çekleri/Ek-1 (Çek/Senet No Rehberi Kullanımı)

Bu sahada iken bir çek numarası girildiğinde ya da rehberden bir çek seçildiğinde, program tarafından “Portföyde olan bu kayıt, otomatik olarak bu bordroya eklenecektir” şeklinde bir uyarı yapılacaktır. Seçilen çekin, içinde bulunulan verildi bordrosuna eklenerek tahsile gönderilmesi isteniyor ise bu uyarı onaylanmalıdır.

 

Seçilen çek, verildi bordrosuna eklendiğinde, çek için Cari Hesap Çek Alındı Kaydı bölümünde girilen Rapor Kodu, Cari Rapor Kodu, Proje Kodu, Alındı Bordro No, Giriş Tarihi, Verenin Kodu, Vade Tarihi, Ödeme Tarihi, Ciro Eden, Asıl Borçlu, Plasiyer Kodu, Çekin Bankası, Tutar gibi bilgileri program tarafından verildi bordrosuna getirilecektir. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılması isteniyorsa, Dekont/Çek/Senet Düzeltme Dekontu menüsü kullanılmalı ya da ilgili çek verildi bordrosundan çıkarılmalı ve Cari Hesap Çek Alındı Kaydında çek çağrılarak gerekli değişiklik yapılmalıdır.

Bordro Tamamlama

Tahsil hesabına gönderilecek çek veya çekler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işlemi yapılmalıdır. Şayet bordro tamamlama işlemi yapılmadan bordrodan çıkılırsa kayıtlar, cari/banka hesabına ve entegrasyon havuzuna aktırılmayacaktır.

 

Çek Toplamı

Bordro içinde bulunan çeklerin toplam tutarını, bilgi vermek açısından ekranda görüntüleyen sahadır.

Adat Baz Tarihi

Adat hesaplaması için baz alınacak tarihtir. Bordro basımında yer alacak Ortalama Gün, Cari hesaplara, bordro bazında toplu kayıt geçiliyorsa cari hareket efektif tarihi, bu tarih baz alınarak hesaplanacaktır. Adat baz tarihi, günün tarihi olarak ekranda görüntülenir.

Bordro Basımı

Tamamlanan bordrodaki çeklerin yazıcıdan listesinin alınması için bu parametre işaretlemelidir.

Özel Bordro Basımı

Bordro basımı için özel bir dizayn yapılmış ise bu saha işaretlenerek bordro dökümü alınır.

Açıklama Basılsın

Bordro basımı parametresinin işaretlenmesi ile işlev kazanan parametredir. Çek girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar.

Cari / Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı

Tamamlanan bordro ile ilgili Banka/Cari Hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulmasını istemiyorsanız bu parametreyi işaretlemeyin. Bu durumda bordro içinde geriye dönüp gerekli düzenlemeler yapılarak, tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır.

R.K. (Rapor Kodu)

Kaydedilen çeklerin, raporlara yönelik olarak bir kod altında toplanması için 1 karakter uzunluğunda, isteğe göre kayıt oluşturabilen bölümdür.

Örneğin: çeklerin bankasına göre gruplar oluşturarak rapor koduna göre listeler alabilirsiniz.

Bordroya çek eklenirken de rapor kodu sorgulanmaktadır. Bordro Tamlama butonuna basıldığında, bu sahanın tekrar sorgulanmasındaki amaç, çeklerin her biri için ayrı ayrı rapor kodu girilmesi yerine burada belirlenen rapor kodunun tüm çeklere atanmasının sağlanmasıdır.

Cari R.K. (Cari Rapor Kodu)

Rapor kodu gibi, raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kodlama yapabileceğiniz sahadır. Bu sahaya bilgi girişi yapılabilmesi için Cari/Cari Parametre Kayıtları bölümünde bulunan “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretli olması gerekmektedir.

Bordroya çek eklenirken de cari rapor kodu sorgulanmaktadır. Bordro Tamlama butonuna basıldığında, bu sahanın tekrar sorgulanmasındaki amaç, çeklerin her biri için ayrı ayrı cari rapor kodu girilmesi yerine burada belirlenen cari rapor kodunun tüm çeklere atanmasının sağlanmasıdır.

Tahsil Hesabına Çek Cirosunda Kullanılan Özel Tuşlar

 

Tahsil Hesabına Çek Cirosu işleminde iken farenin sağ tuşuna tıklandığında bazı kısa yol seçenekleri gelecektir.

Tarihsel Senet/Çek Hareketleri İzleme

Müşteri çeklerinin, şirket bünyenize girmesinden itibaren görmüş olduğu hareketleri kısa yoldan görüntülemek istiyorsanız işlem yapacağınız çeki çağırdıktan sonra farenizin sağ düğmesini bir kez tıklamalısınız.

Karşınıza gelecek olan “Tarihsel senet/çek Hareketleri İzleme” seçeneğini de bir kez tıkladığınızda, üzerinde bulunduğunuz çekle ilgili bütün geçmiş hareketleri ve çekin son durumunu izleyebilirsiniz.

 

 

Karşınıza gelen ekrandan, sırasıyla çekin işlem gördüğü tarihleri, veren/ verilen kodlarını, yerini, durumunu ve ilgili tarihte gördüğü işlem tipleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Toplu Çek Seçimi

Verilecek kısıtlara uygun çeklerin kombinasyonun yapılarak aynı kombinasyona dahil birden fazla çekin verildi bordrosuna yansıtılması için kullanılan seçenektir. Toplu Çek Seçimi uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Müşteri Çekleri/ Ek-2 (Toplu Çek Seçimi)

Verilen Kodu Değişikliği

 

Çekin ciro edildiği tahsil hesabının kodunda değişiklik yapılması için kullanılan seçenektir. Yeni kod yazılıp tamam butonuna basılır. Böylece çekin verildiği tahsil hesabının kodu değiştirilmiş olur. Bordro tamamlama basılarak ciro işlemi kayıt edilir.

Toplu Proje Kodu Değişikliği

 

Verildi bordrosuna eklenen çeklerin proje kodlarının değiştirilmesi için kullanılan seçenektir.