Modül Ana Menü Kullanımı

Bütün modüllere girildiğinde standart modül ana menüsü karşınıza gelir.

Menü Çubuğu

Modülün menü seçeneklerinin bulunduğu bölümdür.

Araç Çubuğu

Sıklıkla tekrarlanan işlemlerin görsel simgelerini içerir. Bu işlemler, menü seçenekleri yerine, simge üzerinde fare ile tıklanarak yapılabilir. Araç çubukları birden fazla olup, içerdikleri simgeler, işlevlerine göre gruplanmıştır.

Bilgi Çubuğu

Araç çubuğunun hemen altında, içinde bulunulan şirketin ismi görüntülenmektedir. Ekranın alt sağ tarafında ise kullanılan şirketin ismi, kullanıcı adı ve içerisinde bulunulan şube kodu gelmektedir.

Çalışma Alanı

Ekranın ortasında kalan boş alan programın Çalışma Alanı’dır.

 

Menü Seçeneklerine Ulaşım

Menü çubuğunda bulunan bir seçeneği seçmek için ya fare ile gidip seçeneğin üstünde bir kez tıklamak ya da menü seçeneğinde altı çizgili olan harfe ALT tuşu ile beraber basmak gereklidir. Menü seçeneğine ulaşıldığında, eğer varsa, alt menü seçenekleri açılacaktır. Listelenen alt seçenekler de yine ya fare ile tıklayarak ya da listede altı çizgili olan harfin tuşuna basılarak seçilebilir.

Tüm modüllerin menü çubuğunda Dosya, Araçlar, Düzen, Veritabanı, Kayıt, İşlemler, Raporlar, Pencere, Yardım menüleri bulunur.

Dosya Menüsü

Modülden çıkış işlemi ve menü ayarlama bu seçenek altında yer almaktadır.

Menü Ayarlama

Kullanıcıların, en fazla kullandığı menü seçenekleri için kısa yol simgeleri tanımlayabilmelerini sağlayan bölümdür. Menü ayarlama ekranında, işaretlenen menü seçenekleri Araç çubuğuna kısa yol simgeleri olarak eklenecektir.

Çıkış

İçinde bulunulan modülden çıkılıp ana menüye dönülmesini sağlar. Modülden başka bir çıkış yöntemi ise, menünün sol üst köşesindeki çarpı işaretinin tıklanması ya da ALT-F4 tuş kombinasyonudur.

Araçlar Menüsü

Programın kullanımına kolaylık sağlayan ve tüm modüllerden izlenebilmesi istenen bazı bilgilere hızlı ulaşımı sağlayacak seçeneklerin bulunduğu bölümdür.

Makrolar Alt Menüsü

Makro, sıklıkla tekrarlanan işlemlerin, adım adım tanımlanarak bir tuşa bağlanmasını ve bu tuş kullanıldığında işlemlerin otomatik olarak yapılmasını sağlayan araçtır.

Makro kullanılabilmesi için öncelikle makro tanımlaması yapmak gerekir.

Makro Tanımlama

Makro tanımlamak için ilk olarak Makro Başlat (Alt Gr+M) tuşu kullanılmalıdır.

Ana menüden satış faturaları ekranına hızlı bir şekilde geçmeyi sağlayacak bir makro tanımlanacak olursa işlem adımları şu şekilde olmalıdır;

1.- Alt Gr + M tuşuna basılır. Makronun başladığı, ekranın sağ alt köşesinde belirecek olan kırmızı N harfinden anlaşılabilir. Bundan sonra makronun bitirileceği menüye ulaşılıncaya kadar klavyenin kullanılması gerekecektir. Bu aşamadan sonra yapılan tüm klavye işlemleri, başlatılan makro içine kaydedilecektir.

2.- Alt+ Tab tuş kombinasyonu ile ana menüye gelinip, Fatura modülünün kısa yolu olan F tuşuna Alt tuşuyla beraber bir kez basılır. Alt + F tuşuna basıldığında fatura modülünün menüsü ekrana gelecektir.

3.- Burada yine Satış Faturası, Kayıt menüsünün bir alt menüsü olduğu için öncelikle kayıtlar menüsünü açmak gereklidir. Kayıtlar menüsünün kısa yol tuşu olan K tuşuna yine Alt tuşu ile bir kez basılır.

4.-Ekrana gelen seçeneklerden satış faturası menüsüne aşağı ok tuşu ile ulaşılır.

5.- Satış faturası menüsü enter tuşuna basılarak açılır. Ulaşılan satış faturası ekranı makronun bitirileceği ekrandır.

6.- Makronun sonlandırılmasını sağlayan Makro Bitir Alt Gr+S tuşuna basılır. Alt Gr + S tuşuna basıldığında makroya bir isim verilerek makronun hangi tuşa bağlanacağı tanımlanır.

 

Saklanan Makrolar

Bu sahada, daha önce saklanmış olan makrolara ait kısa yol tuşları izlenebilmektedir.

Makro Adı

Yeni tanımlanan makro için bir isim verilen alandır. Her makro için bir isim tanımlamak gerekmektedir. Program, tanımlanan makronun adını girmeden saklanmasına izin vermeyecektir.

Saklanacak Makro Tuşu

Yeni tanımlanan makro için tuş seçilmesini sağlayan sahadır. Bu sahadaki aşağı ok işaretine basarak, hangi tuşlar için makro tanımlanabileceği görülebilmektedir. Bu bölümden bir makro tuşu seçip tamam tuşuna basıldığında (örneğin Alt_1) makro tanımlanmış olacaktır. Eğer seçilen tuş daha önce başka bir makro için kullanılmış ise program tarafından uyarı verilecektir. Bu uyarı ekranında istenilirse, yeni tanımlanan makronun ilgili tuş için geçerli olması sağlanabilir ya da başka bir tuş seçilerek diğer makro tanımının saklı kalması sağlanabilir.

Makro Çalıştırma

Makro, yukarıda anlatıldığı şekilde saklandıktan sonra, ana menüden Alt+1 tuşlarına basıldığında, ekrana makronun başlayacağı uyarısı gelecektir. Bu uyarının onaylanması ile ana menüden satış faturası menüsü otomatik olarak açılacaktır.

Makrolar menüsünde Makro Başlat ve Makro Bitir menülerinin altında tanımlanan makrolara ulaşılabilir ya da bu makrolar tanımlandıkları tuş takımı ile çağrılabilirler.

Fonksiyonlar Alt Menüsü

Bu menüde bulunan fonksiyonlar, menü seçeneklerinden çalıştırılabileceği gibi, her bir seçenekte belirtilen kısa yol tuşları ile de çalıştırılabilir.

 Hızlı Bakış

Üzerinde bulunulan cari kod, stok kodu veya muhasebe hesap kodu sahasında Ctrl+aşağı ok tuş kombinasyonu yardımıyla ilgili koda ait tüm detay bilgilere ulaşılabilmektedir. Örneğin; Cari/Cari Sabit Kayıtları menüsünde Muh.Kodu sahasında (Ctrl+¯) tuşlarına basıldığında, cari sabit kartındaki Muh. Kodu sahasındaki muhasebe koduna ait tüm detay bilgileri (hesabın grup kodu, aylar bazında borç/alacak toplamları, dövizli mi, döviz tipi, hesaplama türü, çalışma tipi vb.) gösteren bir ekran gelecektir.

 

 Son Değeri Yaz 

Üzerinde bulunulan sahaya, daha önceden girilmiş olan son değerin yazılmasını sağlar. Örneğin; Cari Hareket Kayıtları açıklama sahasına bir önceki satırda girilen açıklamanın aynen yazılması isteniyor ise bu fonksiyon kullanılabilir.

(Ctrl+ ® ) tuş takımı kullanılarak da bu fonksiyona ulaşılabilmektedir.

E-İmza İşlemleri

Bu bölümde bulunan sahalar ve e-imza işlemlerinin kullanılabilmesi için yapılması gereken tanımlamalar hakkında detaylı bilgi için bakınız E-İmza.

Netsis SMS

 

Tel No

SMS in gönderileceği telefon numarasının girileceği sahadır. Cari e-posta tanımlamalarında Cep Tel numarası girilmiş olan cari hesapların kayıtlarının geleceği rehber bulunmaktadır. Bu rehber yardımı ile SMS gönderilmesi istenilen cari hesap seçilir.

 

 

Metin sahasına yazılacak olan max 160 karakter uzunluğundaki mesaj, gönder butonu yardımı ile cari hesaba ulaşacaktır. Saha 14 karakter uzunluğundadır. 090 değeri default olarak gelmektedir. Telefon numarasının seçilmesi ile birlikte sağ taraftaki boş alanda bu numaranın yetkili kişisinin adı gözükecektir.

 

Bu saha değerleri rehberden getirilebileceği gibi manuel olarak da yazılabilmektedir.

 

Cari Kod

Tel No saha rehberinden seçilecek e-posta tanımlamalarındaki cari kod buraya otomatik olarak gelebileceği gibi, rehberden cari kartı olan bir kod da getirilebilmektedir.

 

Gönderim Tarihi

SMS in gönderileceği tarihin yazılacağı alandır.

 

Bitiş Tarihi

SMS gönderim işleminin başarısız olduğu durumlarda verilecek olan bu tarihe kadar SMS in gönderilme işlemi devam edecektir.

 

  SMS in gönderilmesini sağlayan butondur.

 

Kalan kontör bilgisinin ekrana getirilmesini sağlayan butondur.

 

    Ekranın kapatılmasını sağlayan butondur.

 

Netsis Konumsal Teknolojileri

Netsis Konumsal Teknolojileri uygulaması yardımı ile, program içinden adreslere ait harita ve uydu görüntülerine ulaşmak mümkündür. Ayrıca girilen adreslerin doruluklarının kontrolü ve geocode bazlı raporlama yani, bölge, il, ilçe, mahalle, sokak şeklinde adres detayına inerek harita üzerinde yönetim raporunun alınması yakın bir süre içinde desteklenebilecektir.

 

Herhangi bir modülde iken, araçlar menüsünün altındaki fonksiyonlardan Netsis Konumsal Teknolojileri seçildiğinde Türkiye için il listesi açılacaktır.

 

Her bir ilin sol tarafındaki (+) butonu, o ile ait ilçelere, oradan da mahallelere ulaşılmasını sağlar.

Harita Göster

Bir mahalle seçilip Harita Göster butonuna basıldığında, mahallenin haritasına ulaşılabilir.

 

 

Ekranın sağ üst kısmındaki yakınlaştır ve uzaklaştır butonları yardımı ile haritanın daha büyük ya da daha küçük bir alanı göstermesi sağlanabilir. Haritanın sol alt köşesinde kaç ölçek ile küçültüldüğünü gösterilmektedir.

Uydudan Resim Göster

İl listesinden bir mahalle seçilip Uydudan Resim Göster butonun basıldığında mahallenin uydudan çekilmiş fotoğrafına ulaşılabilir.

 

 

Ekranda gösterilen bilgilerin yazıcıdan çıktısı alınabilecektir. Örneğin, paint, word vb. uygulama sayfası açıldıktan sonra, harita, farenin sol tuşu ile sürüklenip boş sayfa üzerine bırakıldığında ekrandaki bilgiler boş sayfaya kopyalanacaktır. Daha sonra bu ekran üzerinden basım yapılabilir.

Harita ve uydu fotoğrafı gösterimleri, kontör usulu ile ücretlendirilen servislerdir. Servislerin ne şekilde ücretlendirileceği, bilahare belirlenecektir.

Grafik Hazırla

Bu fonksiyonun aktif olarak gelmesi için panoya(clipboard) kopyalanmış veri olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için bakınız Giriş/Netsis Grafik Hazırlama Aracı.

 

Sabit Kartlar Alt Menüsü

Herhangi bir modülde, işlem yapılan koda ait sabit kayıtların izlenebildiği menüdür. Sabit Kartlar menüsü Cari Sabit Kartı, Stok Sabit Kartı ve Muhasebe Sabit Kartı olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Bu menüye ait fonksiyonların çalışabilmesi için imlecin kod alanında bulunması gerekmektedir.

Cari Sabit Kartı

Herhangi bir modülde (cari kodun kullanılabildiği modüllerde), işlem yapılan cari koda ait sabit kayıtların izlenebilmesini sağlar. Örneğin; cari hareket kayıtlarında, ekrana çağırılan cari hesabın sabit kayıtlarına kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Yine Dekont Modülü/Genel Dekont Kaydı, Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı veya Serbest Meslek Makbuz Kaydı bölümlerinde girilmiş olan cari koda ait sabit kayıtlar bu tuş yardımıyla izlenebilir. Bunun dışında, senet ve çek modüllerindeki veren veya verilen kodu sahalarında da girilen cari koda ait sabit kayıtlara ulaşılabilmektedir.

Stok Sabit Kartı

Herhangi bir modülde (stok kodunun kullanılabildiği modüllerde), işlem yapılan stok koduna ait sabit kayıtların izlenebilmesini sağlar. Örneğin; stok hareket kayıtlarında, ekrana çağırılan stoğun sabit kayıtlarına ulaşılabilmektedir. Yine fatura modülünde, sipariş, irsaliye, fatura, depolar arası transfer, ambar giriş/çıkış fişi işlemlerinde girilmiş olan stok koduna ait sabit kayıtlar bu tuş yardımı ile izlenebilmektedir.

Muhasebe Sabit Kartı

Herhangi bir modülde (muhasebe hesap kodunun kullanıldığı modüllerde), işlem yapılan muhasebe koduna ait sabit kayıtların izlenebilmesini sağlar. Örneğin, cari sabit kayıtları bölümünde, Muh. Kodu sahasında ilgili muhasebe koduna ait sabit kayıtlara ulaşılabilmektedir. Yine Dekont Modülü/Genel Dekont Kaydı bölümündeki hesap kodu sahasında, senet/çek dekont kayıtlarında sorgulanan genel gider hesap kodu sahalarında veya fatura modülünde sadece hizmet uygulamalarında sorgulanan muhasebe kodu sahasında girilen muhasebe koduna ait sabit kayıtlar bu tuş yardımı ile izlenebilmektedir.