Serbest Maliyet Ambar Raporu

 

İstenilen tarih aralığında, 20 değişik maliyet tipinde ve istenilen ölçü birimine göre ambarın stok maliyetini veren rapordur. Ön sorgulama sayfasında, raporda dökülmesi istenen stoklar için kısıt verilebilir.

Dövizli Maliyet

Stok maliyet raporunun aylık ağırlıklı ortalama maliyet tipi ile alınabilmesi için işaretlenmelidir. Doğru döviz maliyetlerine ulaşmak için öncelikle, Stok/İşlemler/Döviz Enflasyona Göre Çevrim işleminin çalıştırılmış olması gerekmektedir. Çünkü döviz maliyeti bulunurken, stok hareketlerindeki firma döviz tutarları baz alınmaktadır. Firma döviz tutarlarının oluşturulması da ancak Döviz Fiyatları Oluşturma işlemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu parametrenin aktif olabilmesi için Muhasebe Modülü/ Parametre Kayıtları/Dövizli Muhasebe seçeneklerinde FAS52’nin işaretlenmiş olması gereklidir.

Maliyet Tipi

Ambar raporunuz hazırlanırken hangi maliyet tipine göre döküm almak istediğinizi belirleyeceğiniz sorgulamadır. Hesaplamalarda baz alınacak maliyet tipi belirlenmelidir.

Dövizli maliyet işaretli ise maliyet tipi sorgulanmaz, aylık ağırlıklı ortalama metodu ile rapor listelenir.

Tarih Aralığı

Maliyet hesaplamalarında ve raporun dökümünde baz alınacak tarih aralığının girileceği sahadır.

Depo Kodu

Sadece belirli bir ambar/depoya ait stok maliyetlerinin izlenmesi isteniyor ise, ilgili depo kodunun bu sahaya girilmesi gerekmektedir. Bu saha 0 olarak geçildiğinde, tüm depolardaki stoklar için ortak bir maliyet hesaplanacaktır.

Hareket Görmüş Stoklar

Verilen tarih aralığında sadece hareket görmüş stokların listeye dahil edilmesi için işaretlenmelidir. Bu parametre işaretlenmemiş ise hareket görmemiş stoklar da listeye dahil edilecektir.

Bakiye 0 Olanlar Dahil

Verilen tarih aralığında bakiyesi sıfır olan stokların da rapora dahil edilmesi için işaretlenmesi gereken sorgulamadır. Bu sorgulama işaretlenmez ise sadece bakiyesi olan stoklar raporda listelenecektir.

 

 

Maliyet Mahsubu Oluşturulsun

Aylık olarak satılan ürünlerin, satılan mal maliyetlerinin bulunarak entegre edilebilmesi için işaretlenmesi gereken sorgulamadır. Bu saha işaretlendiğinde, ‘Bu İşlemin Doğru Çalışabilmesi İçin Tarih Aralığının Aylık Seçilmesi Gereklidir’ şeklinde bir uyarı ekranı ile karşılaşılacaktır. İlgili aya ait maliyet fiyatının doğru bulunabilmesi için, tarih aralığının ilgili ay aralığında tanımlanmış olması gereklidir. Uyarı ekranının onaylanması ile otomatik olarak, raporun “Sıralama” sahasına Muhasebe Detay Kodu atılacak ve Değişimde Toplam sahası işaretlenecektir. Çünkü bulunan tutarlar ve entegrasyon kayıtları detay kodu bazında yapılmaktadır. Otomatik olarak yapılan bu belirleme, raporun alınmasından sonra eski halini almaktadır. Tekrar mahsubun oluşturulması isteniyor ise rapor ekranının kapatılıp, tekrar açılması gerekmektedir.

Parametrelerin işaretlenmesinin ardından, raporun alınması ile “Mahsup Oluşturulacak. Bu İşlemden Önce Stoklarda Bakiye Olmadığından ve Dönem İçi Alış Muhasebe İşlemlerinizin Tamamlandığından Emin Olunuz ! Devam”  uyarısı ile karşılaşılacaktır.  Bu uyarının anlamı, daha önceki aylarda, stok muavin hesaplarına satılan mal maliyetlerinin yansıtılmış olması ve ilgili dönem için alış faturalarının muhasebeye kaydedilmiş olması gerektiğidir. Alış faturaları muhasebeye aktarılmadan bu işlem çalıştırıldığında, hesaplamalarda yanlışlıklar olacaktır. Uyarı ekranının onaylanması ile oluşturulan mahsup, Entegrasyon Modülü/ Dekont Mahsubuna aktarılacaktır.

Program detay kodları bazında, alış hesap kodlarının bakiyesini bulacak, serbest maliyet ambar raporunda bulduğu kalan tutar ile farkını hesaplayacaktır. Bu fark tutarını detay kodu kayıtlarındaki alış hesabının alacağına ve satış hesap kodu formatında 621 hesabın borcuna atacaktır. Yani satış hesap kodu 600-01-001 ise satılan mal maliyeti hesap kodu olarak 621-01-001 hesabına işlem yapılacaktır.

İadeler Dökülsün

 

Bakiye Aralığı

Bakiye miktarı belirli bir aralığın içinde olan stoklara ait bilgilerin dökülmesi isteniyor ise, ilgili miktar aralığının girileceği sahadır.

Hesap Maliyet Muhasebesinden Yapılsın

Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde, maliyeti hesaplarken, mamul ve yarı mamuller için birim fiyatı maliyet muhasebesinden alır.

Miktarsız Maliyet Çıkışları Girişten Düşülsün

Şubeler Dahil

Şubeler Dahil sorgusu işaretlenirse rapor şube hareketleri de dahil edilerek ekrana getirilecektir

Ölçü Birimi

Stok kartında birden fazla ölçü birimi tanımlı stoklar için, raporda bulunan miktar bilgilerinin, birinci ölçü birimi dışında farkı bir ölçü birimine göre dökümü için kullanılan seçenektir.

 

Serbest maliyet ambar raporunda bulunan kalan tutar, sadece fatura hareketleri değil, stok kayıtlarına girilen tüm hareketler baz alınarak bulunmaktadır.

Raporunuzu, stok kodu, stok adı, ölçü birimi, devir miktar (verilen ilk tarihten önceki miktar), bakiye tutar (verilen ilk tarihten önceki tutar), giriş miktarı, giriş tutarı, çıkış miktarı, çıkış tutarı, fark miktar, bakiye miktar, birim fiyatı, kalan tutar başlıkları altında izleyebilirsiniz.

 

 

Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.