Bakım Planlama

Tanımlanan Bakım Şablonlarına göre  Günlük, Haftalık Yada Aylık Bakım Planlarının yapılabildiği bölümdür.

Bakım Şablonunun tanımlanması ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım Şablonları.

Bakım Şablonunda, “Planlanacak” kutucuğu işaretli olan bakım şablonları bakım planlamasına dahil edilmektedir.

Bakım Planlama bölümü ile hangi makinanın, ne zaman bakımının yapılacağı  önceden planlanabilecek ve bakım takibi bu plana göre yapılabilecektir. Bakım Planlama, Kısıt Ve Detaylar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Kısıt

Hazırlanacak Bakım Planı ile ilgili genel tanımlamaların yapıldığı bölümdür.

 

 

Bakım Planlama ekranının sol tarafına tanımlı makineler, sağ tarafına ise bakımı yapılacak makineler için tanımlanmış bakım şablonları gelmektedir. Makineler bölümü, Şube kodu, Departman Kodu, İstasyon ve onun altında da makineler gelecek şekilde sıralanmaktadır.

Detayı izlenmek istenen şube kodu, departman kodu, istasyon ve makinenin sol tarafındaki “+” kutucuğu tıklatılmalıdır.

Departman kodu, İstasyon ve Makine Kodları Mrp modülünden tanımlanmaktadır.  Ayrıca, Makineler bölümünde, ilgili makinenin üzerine gelinip çift tıklatıldığında, sağ taraftaki  bakımlar bölümünde seçilen makineye ait bakım şablonları koyu bir renk ile izlenebilir hale gelmektedir.

Tamamını Aç   

Bakım Planlama ekranının Kısıt bölümündeki araç çubuğunda bulunan bu tuş ile; kısıt ekranda ağaç yapısındaki makineler  ve bakımlar bölümünde, sol tarafındaki kutucuk işaretli olan ve işaretli olmayan tüm gruplar açılacaktır.

 

 

Sadece Seçilenler  

Bakım planlama ekranının Kısıt bölümündeki araç çubuğunda bulunan bu tuş ile; kısıt ekranda ağaç yapısındaki makineler ve bakımlar  bölümünde,  sadece sol tarafındaki kutucuk işaretli olan gruplar açılacaktır.

 

 

Tamamını Kapat  

Bakım planlama ekranının Kısıt bölümündeki araç çubuğunda bulunan bu tuş ile; kısıt ekranda ağaç yapısındaki makineler ve bakımlar bölümünde bulunan tüm gruplar kapanacaktır.

 

 

Tarih Aralığı

Hangi tarih aralığı için plan yapılacağının belirtildiği alandır. Verilen tarih aralığındaki kayıtlar için bakım planı oluşturulacaktır.

Başlangıç

Planın yapılacağı başlangıç tarihinin belirtildiği alandır.

Bitiş

Planın yapılacağı bitiş tarihinin belirtildiği alandır.

Gös.Süre Tipi

Planın Günlük, Haftalık ve Aylık olarak hangi tarih dilimi için  hazırlanacağının seçildiği alandır.

Operasyon

Bakım planının oluşturulma şeklinin belirtildiği bölümdür.

Ekle

Bu seçenek seçildiği zaman, verilen tarih aralığında daha önceden yapılmış bir plan varsa bu mevcut plana yeni bir plan  daha eklenebilmektedir. Bu durumda daha önceden yapılmış  olan plan silinmeyecek sadece yeni oluşturulan planın eklemesi yapılabilecektir.

Örneğin; Nisan ayı için yağ bakımı ile ilgili bir  plan  yapılmış olsun, “Ekle” seçeneği kullanılarak daha önce yapılmış olan plan silinmeden yine Nisan ayı için kablo bakımı planı yapılarak mevcut plana eklenebilmektedir. Ekle seçeneği işaretlenek bakım planı oluşturulmak istendiğinde eğer yeni plan, mevcut olan eski plan ile çakışırsa bir uyarı ekranı gelmekte ve çakışan bakım planları listelenmektedir. Eğer bu gelen ekran “Tamam” tuşuna basılarak onaylanırsa çakışma olsa bile yeni oluşturulan plan, eski plana eklenerek oluşturulacaktır.

 

 

Yeniden Oluştur

Bu seçenek seçildiği zaman eğer verilen tarih aralığında oluşturulmuş plan varsa bu mevcut plan iptal edilecek ve yeniden bakım planı oluşturulacaktır.

İzle

Mevcut plan üzerinde bir değişiklik yapmadan, oluşturulan planın izlenebildiği, detaylar  ekranına geçilmek istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Planla

Planla tuşunun tıklatılması ile yapılan tanımlamalara göre bakım planının oluşturulması işlemi gerçekleştirilmektedir.

Detaylar

“Kısıt” ekranından oluşturulan bakım planının izlenebildiği bölümdür.

Bakım planının sol tarafındaki “Makineler” bölümünde kayıtlar; Şube Kodu, Departman Kodu, İstasyon ve onun altında da makineler gelecek şekilde dallanarak ağaç yapısı şeklinde izlenebilmekte ve bu bölümün sağ tarafında da aynı ağaç yapısı ile bakım planı izlenebilmektedir. Yani sol taraftaki makineler bölümünün en üst satırı şubeleri ifade ettiğine göre sağ taraftaki bakım planında da şube bazındaki tanımlamalar yine en üst satırda izlenebilmektedir. Bakım planı istenilen detaya göre şube, departman, istasyon ve makine bazında görüntülenebilmektedir. Detayı  izlenmek istenen Şube Kodu, Departman Kodu, İstasyon ve Makinenin sol tarafındaki “+” kutucuğu tıklatılmalıdır.

 

 

Ekranın alt kısmında, hangi bakımın ve bakım emrinin  planda hangi rengi ifade ettiği görülebilmektedir. Hangi bakımın hangi renk ile gösterileceği Parametreler/Bakım Tipleri bölümünden tanımlanabilmektedir.

Bakım Tiplerinin bakım planındaki renklerinin tanımlanması ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Parametreler.

Bakım planında, satırda bulunan üstteki yatay çubuk yapılan bakımı ifade etmekte, eğer ilgili bakım için bakım emri verildi ise ilgili bakım emri aynı satırda bulunan alttaki çubuk ile gösterilmektedir. Yatay çubukların uzunluğu yapılan bakımın süresinin uzunluğuna göre büyümekte yada küçülmektedir. Bakım Emirleri, Kayıt\Bakım Emirleri bölümünden tanımlanabilmektedir fakat bu bölümden tanımlanan bakım emirleri  bakım planına dahil edilmemektedir.

Bakım emirlerinin tanımlanması ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine     Bakım\Kayıt\Bakım Emirleri.

Bir bakım emrinin bakım planında görülebilmesi yani plana dahil edilebilmesi için bakım planlama ekranında ilgili bakım kaydı üzerinde iken sağ tuşa basılarak “Bakım Emri Oluşturma” bölümünden bakım emri oluşturulmalıdır.

Gösterim Şekli

Gösterim şekli alanında yapılan seçime göre bakım planı ekranın sağ tarafında günlük, haftalık yada aylık olarak görülebilmektedir.

Yakınlaş/Uzaklaş

Bu alanda yapılan seçime göre bakım planı ekranda istenilen ölçüde büyültülüp küçültülebilmektedir.

 

Kullanılacak Özel Tuşlar

 

Sağ tuşa basıldığı zaman gelen ekranda bakım ile ilgili genel bilgilere ulaşılabilmekte ve birtakım ek işlemler yapılabilmektedir. Ayrıca bu kısayol tuşlarına araç çubuğundaki ilgili kısayollara ait simgeler tıklatılarak da ulaşılabilmektedir.

 

 

Bakım Bilgileri   

Bakım planında, ilgili satırdaki bakım şablonu üzerinde iken sağ tuşa basılıp bakım bilgileri alanı tıklandığında, üzerinde bulunulan  bakım şablonuna ait tanımlamalar izlenebilmektedir.

Sözleşme Bilgileri  

Bu tuşa basıldığı zaman üzerinde bulunulan şablon ile ilgili sözleşme bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Emir Bilgileri  

Bu tuşa basıldığı zaman üzerinde bulunulan şablona ait tanımlı bakım emirlerine ulaşılabilmektedir.

Bakım Emri Oluşturma  

Bu tuş ile üzerinde bulunulan şablona ait otomatik bakım emri plan ekranından oluşturulabilmekte ve oluşturulan emir kaydı “Bakım Emirleri” bölümünde izlenebilmektedir. Sadece bu tuş yardımı ile  oluşturulan bakım emirleri bakım planına dahil edilmektedir. Bakım emirleri bölümünden oluşturulan bakım emirleri bakım planında görülmemektedir.

Bakım emirlerinin diğer tanımlama şekli ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım Emirleri.

Tarih Değiştirme 

Bakım planı ekranında üzerinde bulunulan hücredeki plan kaydının Başlangıç/ Bitiş, Tarih ve Saatinin değiştirilebileceği seçenektir.

 

Plan Oluştur 

Bakım planı ekranına yeni bir plan kaydı eklenmesini sağlayan tuştur. Bu tuşun tıklanması ile planın oluşturulması için makine, şablon  ve süre bilgileri sorgulanacaktır. Örneğin bakım planı oluşturulduktan sonra mevcut plana, sonradan oluşan bir arıza kaydı “Plan Oluştur” tuşu ile eklenebilmektedir.  

 

Plan Sil  

Bakım planında, üzerinde bulunulan hücredeki plan kaydı iptal edilmek istendiğinde kullanılması gereken tuştur.

Baskı Önizleme 

İstenirse bakım planının yazıcıdan da çıktısı alınabilmektedir. Yazıcı çıktısı alınmadan önce, Baskı Önizleme seçeneği ile planın yazıcıdan nasıl bir formatta alınacağı  ekrandan izlenebilmektedir.

Yazdır  

Yazdır seçeneği ile ekrandaki bakım planının yazıcıdan çıktısı alınabilmektedir.

Açıklamayı Göster

Bu seçeneğin işaretlenmesi ile Bakım Planlama ekranının alt kısmında hangi bakım türünün ve hangi  bakım emri türünün, hangi renk ile ifade edildiğini gösteren açıklama bilgisi ekrana gelecektir. Bu açıklama bilgisi görülmek istenmediğinde bu alan işaretlenmemelidir.

Gösterim Şekli

Bakım Planlama\Kısıt ekranında Gös.Süre.Tipi alanında Günlük, Haftalık yada Aylık olarak yapılan seçime göre plan ekrana geldikten sonra, istenirse Gösterim Şekli seçeneği ile planın Günlük, Haftalık yada Aylık olarak gösterim tipi değiştirilebilmektedir.