Banka Hesap Hareketleri Dökümü

Banka Hesap Hareketleri bölümüne işlenen, banka hesabı  ile ilgili hareketlerin izlenebileceği bölümdür.

Ön sorgulama alanının kullanımı Banka Hesap Sabit Dökümü ile aynıdır bu rapordan farklı olarak

Proje Kodu Kırılımı

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarında Proje kodu uygulaması işaretli ise ve raporun proje kodu bazında dökülmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.

Proje Kodu Aralığı

Verilen proje kodu aralığındaki banka hesap hareketleri raporda listelenecektir.

Banka hesap hareketleri dökümü raporunda Genel Kısıtlar bölümünde raporla ilgili tanımlamalar yapılabilmektedir.

 

 

Tarih Aralığı

Tanımlanan tarih aralığına ait banka hesap hareketleri raporda listelenecektir.

Vade Tarih Aralığı

Tanımlanan vade tarih aralığına ait banka hesap hareketleri raporda listelenecektir.

Banka Hesap Kırılımında Sayfa Başı

Hareket dökümü birden fazla banka hesabı  için alınıyor ise her banka hesabının hareketlerinin başka bir sayfadan başlayarak dökülmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlenmez ise bir banka hesabının  hareket dökümü bittiğinde, diğer banka hesabının  hareketlerine sayfanın kalınan yerinden devam edilecektir.

Tarih Kırılımı

Raporu alınan banka hareketi için, her bir tarih değişiminde toplam alınmak istenmesi durumunda işaretlenmesi gereken parametredir. Örneğin; Banka hareket dökümünde ayın 1’i ve 2’sine ait beşer adet hareket olduğu düşünülürse, bu saha işaretlendiğinde ayın 1’ine ait hareketler listelendikten sonra ilgili güne ait toplamlar alınacak ve ayın 2’sine geçilecektir. Aynı şekilde 2’sine ait kayıtlar listelendikten sonra 2’sine ait toplamlar alınacak ve altta her iki güne ait genel toplamlar alınarak rapor tamamlanacaktır.

TL Değerleri Dökülsün

Bu seçenek işaretlenerek rapor alındığı zaman dövizli değerler ile birlikte raporda TL Borç, TL Alacak ve TL Bakiye olarak TL değerleri de listelenecektir.

Sıralama/Kayıt/Vade

Listelenecek olan banka hesap hareketlerinin Kayıt Tarihi/Vade Tarihi seçeneklerinden hangisine göre sıralanacağının belirtildiği alandır.

 

Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.