Şirket / Şube / Parametre Tanımları

Şirket/Şube/Parametre Tanımları, İşletmeler, Şubeler ve Parametreler olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. İşletmeler, yeni işletmenin açılabildiği bölümdür. Şirket/Şube/Parametre Tanımlarında sadece Fusion paketinde İşletmeler alanı gelmektedir. Çünkü sadece Fusion Paketinde işletme tanımlanabilmektedir. Diğer paketlerde bu alanda Şubeler ve Parametreler bölümü gelmektedir.

Şubeler;  yeni şubenin açılabildiği ve içerisinde çalışılan şirkete ait bazı tanımlamaların yapılabildiği bölümdür. Parametreler bölümünde ise şirkete ait genel uygulamaların parametreleri bulunmaktadır.

İşletme, Şirket, Şube Mantığı

Yeni bir şirket, işletme ya da şube tanımlamadan önce ihtiyaca göre neyin tanımlamasının yapılacağına karar verilmeli, daha sonra işlem adımlarına geçilmelidir. Şirke,  içerisinde çalışılan veri tabanıdır. Firmalar her mali yıl için şirket açar ve yılsonunda devir yaparak, yeni şirket üzerinden işlemlerine devam ederler. İşletme, holding kavramı olan yerlerde kullanılır. Örneğin; SANGIDA firmasının bir holding olduğu düşünülürse, holding bünyesinde yer alan SANSUT, SANET ve SANSU firmaları birer işletme olarak tanımlanabilir.

Şube, firmaların farklı bölgelerdeki şubelerinin kayıtları ayrı olarak takip edilmek istendiği durumlarda tanımlanmaktadır.

Çalışılan şirkete ya da işletmeye ait şube varsa, şirketten ayrı olarak şube tanımlanabilmektedir. İşletme, Şube tanımlamalarının yapılması ile işletme veya şubeler bazında ortak raporlar alınabilmekte ya da bazı işlemler merkez şube ya da merkez işletmeden tek bir seferde ortak olarak yapılabilmektedir.  

Fusion paketinde şirket içerisinde işletme, işletme içerisinde şube tanımlanabilmektedir.

 

          Şirket      

 

       İşletme              

               

        

            Şube

            

 

 

 

Fusion dışındaki paketlerde ise şirket içerisinde şube açılabilmektedir.

 

 

                  Şirket

 

 


                    Şube

 

 

 

İşletmeler

 

İçerisinde çalışılan şirkette ait yeni işletmenin tanımlanabileceği bölümdür.

Bir şirket içinde birden fazla İşletme açılabilir. İşletme tanımlamada İşletme Kodu sahasının sıfır (0) olması, ilgili işletmenin bu sistemde en yetkili şirket anlamına gelmektedir. Bu işletmeye Holding de denilebilmektedir. Bu kodla açılan bir işletme

İşletme sadece Fusion Paketinde açılabilir. Yeni bir İşletme tanımlayabilmek için öncelikle programa Ortak30 işletmesi seçilerek girilmelidir. Ortak30 İşletmesi merkez işletmedir ve yeni bir işletme tanımlama işlemi Ortak30 içerisinden yapılabilmektedir.

İşletme Kodu

Yeni tanımlanacak işletmenin kodunun girileceği alandır.

İşletme Adı

Yeni tanımlanacak işletmenin adının girileceği alandır.

Aktif

Tanımlı olan işletmenin aktif olup olmadığının belirlendiği alandır. Aktif kutucuğu işaretlenmediği zaman, ilgili işletme şirket bağlantı ekranında diğer işletmeler arasında görülemeyecek ve dolayısıyla o işletme içerisine girilemeyecektir. İlgili işletmenin geçici olarak kullanım dışı bırakılması gibi durumlarda bu seçenek kullanılabilmektedir. Aktif kutucuğu işaretlendiği zaman ise o işletme şirket bağlantı ekranında gelecek ve o işletmeye girilip verilerine ulaşılabilecektir.

Yeni bir işletme tanımlandıktan sonra o işletme ve daha önce tanımlanmış işletmeler grid ekranda görülebilmektedir.

Tanımlanan yeni işletmeye girilebilmesi için o işletmeye ait en az bir tane merkez özelliğine sahip şube açılmalıdır. Şube tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız Yardımcı Programlar/Şubeler.

Şubeler

 

Kullanılan pakete göre İşletme ya da Şirket içerisinden şube tanımlamasının yapılabileceği alandır.

Bir işletme ya da şirket içinden birden fazla şube açılabilmektedir. Şube tanımlamada Merkez sorgusunun işaretli olması, açılan bu şubenin merkez olduğunu göstermektedir. Bir işletme ya da şirket içinde sadece tek bir merkez şube tanımlanabilmektedir. Şube tanımlamada Merkez sorgusunun işaretli olmasıyla bu şube, yani merkez;

Merkez olmayan şube, program içinde sağlanan güvenlik nedeniyle yetkisiz hale getirilmiştir. Yani sadece kendi kayıtlarını ve ortak kullanıma açılmış kayıtları görebilecektir.

Tanımlanmış olan şube silinmek istendiğinde gridden ilgili şube çift tıklatılmalı F7 ya da kayıt sil tuşu ile silinmelidir. Ancak herhangi bir şubede kayıt olması halinde ilgili şube silinemeyecektir.

Şube Kodu

Tanımlanacak şubenin kodunun girileceği alandır.

İşletme Kodu

İlgili şubenin hangi işletme koduna ait olduğunun görülebileceği alandır.

Merkez

Tanımlanan şubenin merkez olup olmayacağının belirtileceği alandır.

Unvan

İlgili şubenin unvanının girileceği alandır. Her şirket/işletme altında şube olması gerektiği için, şirket tanımlandığında bazı şubeler program tarafından oluşturulmaktadır. Bu şubeye kayıt girilip raporlanması istendiğinde, unvan bilgisinin basımı için, şirket unvanının burada girilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca programa giriş yapıldığında, ana menü ve modül ana menülerinin başlık bilgisinde, giriş yapılan şubeye ait unvan bilgisi gösterilecektir.

Adres

Şubeye ait adres bilgisinin girilebileceği alandır.

İlçe

Şubeye ait ilçe bilgisinin girilebileceği alandır.

Ülke

Şubeye ait ülke kodunun tanımlanabileceği alandır. Ülke Kodları tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız Yardımcı Programlar/ Ülke Kayıtları.

Vergi Dairesi

Şubeye ait Vergi dairesinin tanımlandığı alandır.

Vergi No

Şubeye ait vergi numarasının tanımlandığı alandır.

Web Adresi

Web adresinin girilebileceği alandır. Bu alana adres girildikten sonra bu alanın sağ tarafındaki ok tuşuna   basıldığında eğer internet bağlantısı varsa bu alanda yazılan web sayfasına ulaşılabilmektedir.

Aktif

İlgili şubenin aktif olup olmayacağının belirlendiği alandır. Aktif kutucuğu işaretlenmediği zaman, ilgili şube, şirket bağlantı ekranında diğer şubeler arasında görülemeyecek ve dolayısıyla o şube içerisine girilemeyecektir. İlgili şubenin geçici olarak kullanım dışı bırakılması gibi durumlarda bu uygulama kullanılabilmektedir. Aktif kutucuğu işaretlendiği zaman ise, ilgili şube şirket bağlantı ekranında gelecek ve o şubeye girilip verilerine ulaşılabilecektir.

Şubeden Şubeye Bilgi Transferi

Bir şubeden başka bir şubeye Kullanıcı Bilgileri ve Genel Parametre bilgilerinin aktarılması için kullanılan alandır. Bu alana fare ile tıklandığı zaman, Kaynak Şube, Hedef Şube, Şubeye Ait Tüm Kullanıcı Bilgileri, Genel Parametre Bilgileri alanları sorgulanmaktadır.

Kaynak Şube

Bilgilerin alınacağı şube kodunun girileceği alandır.

Hedef Şube

Bilgilerin aktarılacağı şube kodunun girileceği alandır.

Şubeye Ait Tüm Kullanıcı Bilgileri

Yapılan Kullanıcı tanımları ve kullanıcılara verilen haklarını içerir.

Genel Parametre Bilgileri  

Yardımcı Programlardaki Parametreler ve Entegrasyon modülündeki entegrasyon kodlarını içermektedir.

Şubeler ekranına istenirse resim ya da dosya eklenebilmektedir. Resim- dosya ekleme ile ilgili detay bilgi için bakınız Giriş/Modül Menü Kayıt Kullanımı/Resim, Dosya Ekleme.

Parametreler

 

Programda genel olarak hangi uygulamaların yapılacağının belirtildiği, genellikle bir defa düzenlenip daha sonra müdahale edilmeyen, genel parametrelerin bulunduğu bölümdür.

Şube Kodu

Yapılan tanımlamaların hangi şubeye ait olduğunun belirlendiği alandır. İlgili şube kodu seçilerek o şubeye ait parametre tanımlamaları yapılır.

Plasiyer Uygulaması Var

Firmaların satış organizasyonu, müşteri temsilcilikleri, bayi organizasyonu vb. durumları için, müşterilerine göre tanımladıkları ve cari kayıtlar bazında takip ettikleri satış elemanı, müşteri temsilcisi, pazarlamacı, plasiyer vb. uygulamalarının hayata geçirilebilmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Plasiyer kodları Cari modül/Kayıt/Plasiyer Kodu Kayıtları girişinden tek tek tanımlandıktan sonra Cari Sabit Kayıtlarındaki Plasiyer Kodu sahasından girilmelidir. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda Kasa, Çek, Senet, Fatura, Dekont modüllerden girilen her kayıtta plasiyer kodu sorgulaması yapılacaktır.

Entegre kayıtlardan sorgulanarak girilen ya da elle yapılan kayıtlardan girilen plasiyer kodları, cari hesaba ait hareketlere aktarılmakta ve plasiyer kodu sahasında saklanmaktadır.

Bu uygulamayı seçerek kayıtlarını oluşturan firmalar, plasiyer koduna göre listelerini, Rapor modülünden alabilirler.

Proje Uygulaması Var

Proje uygulamasının başlatılabilmesi için işaretlenmesi gereken parametredir.

Proje uygulaması, proje bazında iş yapan firmaların, projenin başlangıcından sonuna kadar bu proje için yapılan her türlü gider ve masrafı, projeye bağlı olarak gerçekleşen senet/çek hareketlerini, gerçekleştirilen üretim işlemlerini vb. her türlü hareketi takip edebilmelerini sağlayan sistemdir. Bu sistemde, projelerin her aşaması, proje bazında ayrı ayrı raporlanabilmekte ve projeler için aynı hesap kodları kullanılsa da tamamen birbirinden ayrılabilmektedir. Proje uygulamasının sistemli olarak yapılabilmesi için, program genelinde tüm modül ve işlemlerde Proje Kodu sorgulaması bulunmaktadır. Bu parametrenin işaretlenmesiyle birlikte her modülde ve her türlü hareket kayıtlarında Proje Kodu sorgulaması yapılacak ve proje kodu sahası boş geçilemeyecektir.

Proje takibi ile ilgili detay bilgi için bakınız Muhasebe/Proje Kodu Girişi.

Otomatik İşlem Tipi

Her bir farklı menüden yapılan işlemlerin, program tarafından otomatik olarak belirlenen işlem tipleri ile entegrasyona aktarılması için bu parametrenin işaretlenmesi gereklidir. Böylece kullanıcıların işlem yaptıkları menülerde, işlem tiplerini değiştirmemelerinden veya unutmalarından kaynaklanabilecek hatalar ortadan kaldırılmaktadır. Bunun için farklı menülerden yapılan işlemlere, farklı işlem tipleri belirleyen bir işlem tipi rehberi hazırlanmıştır. Firmalar işlem tipi rehberini kullanmadan işlemlerini yapabilecekler ve program yaptıkları işleme ait işlem tipini otomatik olarak entegrasyona aktaracaktır. İşlem tipi tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız Entegrasyon/İşlem Tipi Tanımlama.

Muhasebe Entegre

Netsis paketi kullanımında ön muhasebe kayıtlarının, genel muhasebeye entegre olarak çalışması istendiğinde bu parametre işaretlenmelidir.

Ön muhasebe kayıtları kendi içlerinde entegre olarak çalışmaktadır. Bu parametrik değildir, kendi içlerindeki entegrasyonları program tarafından sağlanmaktadır.

Muhasebeye entegre çalışılması istendiği durumda, ön muhasebe sistemi ile muhasebe sistemi arasında entegrasyonun kurulması gereklidir. Entegrasyonun kurulması ile ilgili detay bilgi için bakınız Entegrasyon/Entegrasyon Kodları.

Özel Hesap Penceresi Gösterilmesin

Cari kartlarda Hesap Tipi Özel hesap Kapatma seçildiği halde program içerisinde özel hesap kapatma sorgulama ekranının gelmemesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken parametredir. Böylece cari hesabın hesap tipi özel hesap kapatma olduğu halde işlem adımları sırasında özel hesap kapatma sorgulama ekranı gelmeyecek, kullanıcı bu tür cari hesaplar için özel hesap kapatma işlemini Cari/Kayıt/Özel Hesap Kapatma menüsünden yapacaktır. Özel hesap kapatma uygulaması ile ilgili detay bilgi için Cari/Özel Hesap Kapatma

Entegre Kullanıcı No. Sorulsun

Bu parametrenin işaretlenmesi ile Entegrasyon aktarımı sırasında kullanıcı numarası sorgulanacak ve istenirse sadece belirtilen kullanıcının kayıtları muhasebeye aktarılabilecektir. Böylece entegrasyon modülüne entegre edilen sadece belli bir kullanıcının girdiği kayıtların, tüm kayıtlar arasından ayıklanarak izlenebilmesi sağlanmaktadır. Burada kayıt yapan kişinin kullanıcı kodu ne olursa olsun, diğer kullanıcıların kodlarını vererek, sadece onların yapmış olduğu kayıtları izleme olanağına sahiptir. 0 (sıfır) kullanıcı kodu verildiğinde ise herhangi bir ayrım yapılmadan, o bölümdeki tüm kayıtlar ekrana gelecektir.

Entegrasyon bölümünde anlatılan, kullanıcı numaralarıyla ilgili ayrımın yapılabilmesi için bu parametrenin işaretlenmiş olması gerekir. Entegrasyon aktarımında kullanıcı numarasının sorgulanması ile ilgili detay bilgi için bakınız Entegrasyon/Seçenekli-Toplu aktarma.

Seri Takibi Var

Seri takibi uygulamasının açılması için işaretlenmesi gereken parametredir.

Seri Takibi uygulaması Stok Giriş/Çıkışlarını ve üretim hareketlerini seri numaralarıyla birlikte takip edebilmek için program genelinde geliştirilmiş olan sistemdir.

Bu parametrenin işaretlenmesi ile Stok, Fatura ve Üretim modüllerinde seri sorgulaması başlayacaktır. Seri takibi ile ilgili detay bilgi için bakınız Stok/Seri Parametre Kayıtları.

Workplace Uygulaması Var

İş Akış Yönetimi denilen uygulamanın kullanıma açılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu uygulama sadece Fusion paketinde ve Oracle veri tabanında kullanılmaktadır. Diğer paketlerde ve veri tabanlarında bu parametre aktif olarak gelmemektedir. Workplace uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Workplace.

Güvenlik Uygulaması

Satır Bazı Güvenlik Sistemi

Satır Bazı Güvenlik Sistemi uygulamasının aktif hale getirilmesi için seçilmesi gereken seçenektir. Bu seçeneğin seçilmesi ile Kullanıcı İşlemleri/ Satır Bazı Güvenlik menüsü aktif hale gelecektir. Bu uygulama sadece Oracle veri tabanında desteklenmektedir. Satır Bazı Güvenlik Sistemi Uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Kullanıcı İşlemleri/Satır Bazı Güvenlik.

Kolon Bazı Geçerlilik Sistemi

Kolon Bazı Geçerlilik Sistemi uygulamasının aktif hale getirilmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçeneğin seçilmesi ile Kullanıcı İşlemleri/Kayıt/Kolon Bazında Geçerlilik Değerleri menüsü aktif hale gelecektir. Kolon Bazında Geçerlilik Sistemi Uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Kullanıcı İşlemleri/Kolon Bazında Geçerlilik Değerleri.

Hepsi

Bu seçeneğin seçilmesi ile Satır Bazı Güvenlik Sistemi ve Kolon Bazı Geçerlilik Sistemi uygulamasının ikisi de aynı anda aktif hale getirilebilmektedir. Bu seçenek sadece Oracle veri tabanında görülebilmektedir.

Hiçbiri

Bu seçeneğin seçilmesi, her iki güvenlik uygulamasının da (Satır Bazı Güvenlik Sistemi ve Kolon Bazı Geçerlilik Sistemi) kullanılmayacağı anlamına gelmektedir.

Form Bazı Güvenlik Uygulaması Var

Form Bazı Güvenlik uygulamasının kullanıma açılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Form Bazı Güvenlik Uygulaması ile açılan herhangi bir form üzerinde görülen sahaların, kullanıcı ya da grup bazında kaydın değiştirilememesi ya da sahanın görüntülenmemesi sağlanabilmektedir. Detay bilgi için bakınız Ek bilgiler/ Form Bazı Güvenlik.

Rehber Kullanım Şekli

Program genelinde rehberlerin farklı şekillerde kullanılması mümkündür. Buradaki combo box alanından istenilen rehber şekli seçilmelidir. Rehberler Normal, Sırasız ve Hızlı olmak üzere 3 çeşittir.

Normal Rehber

Rehber tipi normal olarak seçildiği zaman rehberdeki sahalar otomatik olarak isim sıralı olarak gelmekte ve rehberdeki bilgilerin tamamı alttaki gridte görülebilmektedir. Kullanıcı isterse daha sonra rehberdeki kayıtları istediği alana göre sıralayabilmektedir.

Sırasız Rehber

Rehber tipi sırasız olarak seçildiği zaman rehberdeki alanlar belli bir sahaya göre sıralanmadan gelecek, yine normal rehberde olduğu gibi alt gridde rehberdeki kayıtlar görülebilecektir. Sırasız rehberde kayıtlar normal rehberde olduğu gibi sıralanmadan döküldüğü için bu rehber türünde kayıtlar daha hızlı gelmektedir. Dökülen kayıtlar, daha sonra kullanıcı tarafından sıralatılabilir.

Hızlı rehber

Rehber tipi hızlı olarak seçildiği zaman rehberin grid ekranında hiç bir kayıt gelmeyecek istenilen kod ya da isim yazılıp Enter tuşuna basıldığı zaman kayıtlar görülebilecektir. Hızlı rehber şeklinde kayıtlar çağrılmadan önce grid ekranına hiçbir kayıt gelmediği için, veriler ekrana normal ve sırasız rehbere göre daha hızlı gelmektedir.

NDI Uygulaması Var

NDI paketinin yüklü olduğu durumlarda, NDI paketinde hazırlanan ekran ve rehberlerin ticari pakette kullanılabilmeleri için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, içinde bulunulan şube ile NDI veri tabanı bağlantısının kurulacağı ve NDI paketinde tanımlanan ekran ve rehberlerin ilgili şubede kullanılmasına yönelik tanımlamaların yapılacağı menüler Yardımcı Programlar/Kayıt/NDI menüsü altında aktif hale gelecektir. Bu tanımlamalar ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Yardımcı Programlar/NDI.

Dinamik Kodlama Sistemi

@6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın standart davranışını değiştirecek kod yazılması, ekranların istendiği şekilde değiştirilebilmesi, yeni özellikler kazandırılması gibi programlama tekniği ile yapılabilecek fonksiyonlar, kodlanabilmektedir. Bu uygulamaları yapılabilmesi için öncelikle Dinamik Kodlama Sistemi parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir.

Dinamik kodlama özelliğinde, kodlama VBScript dili ile yapılmaktadır. Vbscript kodlarını sadece admin olan kullanıcılar tanımlayabilmekte ve gerektiğinde geçersiz hale getirebilmektedirler.

Dinamik Kodlama tanımlamalarının nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Giriş/Netsis Script Kod Desteği.

Döviz Uygulaması Var

Program kullanımında döviz uygulamasının aktif hale gelmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Diğer modüllerin dövizli çalışabilmesi için bu parametrenin işaretlenmiş olması gerekmektedir.  Ayrıca her modülün dövizli işlemlerle ilgilendirilebilmesi için parametreler veya sabit kayıtlarından sorgulanan döviz parametre ve sorgulamalarının da yanıtlanması gerekecektir.

Düzeltme Tipi

Programda yapılan bütün döviz işlemlerinde, döviz ekranlarından girilen değişik veya aynı döviz tip ve tutarları ilgili sahalarda saklanmaktadır. Firmaların, işlemler sırasında kullanacakları farklı döviz tiplerinin tek bir döviz tipine çevrilerek, tek bir döviz cinsi bazında raporlar alabilmesi ve işlemler yapabilmesi için sorgulanan alandır. Bu sahada, yapılan tüm döviz çevrimlerinde kullanılacak, yani çevrilmesi istenen döviz tipi sorgulanmaktadır. Bu alana girilecek döviz tipinin Döviz Takibi /Kayıt/Döviz İsimleri tanımlama menüsünden tanımlanmış olması gerekmektedir.  Döviz isimleri tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız Döviz Takibi/Döviz İsimleri Tanımlama.

Eğer firma ilgili şirkette enflasyon muhasebesi kullanıyorsa bu alana enflasyon için tanımlamış olduğu döviz tipini girmesi gerekmektedir. Enflasyon muhasebesi kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Muhasebe/Ek-?? (Enflasyon Muhasebesi).

Döviz Çevrim Tipi

Döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış olmak üzere 4 seçenek bulunmaktadır.

Kayıtlarla ilgili döviz cinsinin hangi kurdan işlem göreceği firma prensiplerine göre seçilerek bu sahada belirlenmektedir. Bu sahada tanımlanan döviz tipi, modüllerden yapılan dövizli kayıtlarda tekrar sorgulanacaktır. İstenilirse kayıtlar sırasında döviz tipi değişikliği yapılabilir. Fakat modüllerde bulunan dövize çevrim işlemlerinde, döviz çevrim tipi değiştirilemeyecektir.

Enter Tuş Desteği

Program genelinde menülerdeki bir sahadan başka bir sahaya geçebilmek için Tab tuşuna basılması gerekmektedir. Fakat bu parametre işaretlenirse Tab tuşu yanı sıra Enter tuşuna basarak da bir sahadan başka bir sahaya geçilebilecektir.

Sesli Uyarı

Program genelinde işlemler sırasında çıkan uyarı ekranlarında sesli olarak da uyarı gelmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken parametredir.

Aktif Alan Rengi

Bu tuş ile gelen renk kutucuklarından biri seçilerek, işlemler sırasında aktif olan sahanın karakterlerinin istenilen renkte olması sağlanabilmektedir.

Pencere Rengi

Bu tuş kullanılarak, gelen renk kutucuğundan seçilecek rengin, ana ekran ve modüllerde fon rengi olarak kullanılması sağlanabilmektedir.

E-Posta Uygulaması Var mı?

Şirket içinde yapılan işlemlerin bazılarının, istenen kullanıcılara anında e-mail aracılığı ile gönderilmesi ve ayrıca cari kartları tanımlı müşteri veya satıcılara, kendileriyle ilgili bir işlem yapıldığında e-mail yoluyla bilgi gönderilmesi amacıyla kullanılan uygulamadır. Bu parametre işaretlendiğinde,

e-posta uygulaması için gerekli olan aşağıdaki iki saha sorgulanacaktır.

SMTP Server Adı

E-posta uygulaması işaretlendiği zaman aktif olan parametredir. Bu sahaya internet sunucusunun adı girilmelidir.

SMTP Kullanıcı Adı

E-posta uygulaması işaretlenmiş ise aktif olan parametredir. Internet sunucusunun bulunduğu makinede geçerli olan bir kullanıcının adının girileceği sahadır. Internet sunucusunda, Netsis uygulamaları için bir kullanıcı açılarak bu sahaya ismi girilmelidir. Netsis uygulamaları sonucunda e-posta gönderimi yapıldığında, gönderen kişi olarak bu sahaya girilen kullanıcı adı görüntülenecektir.

SMTP Şifre

SMTP Kullanıcı Adı sahasına girilen kullanıcıya ait şifrenin girilebileceği sahadır.

Kullanılan bazı internet sunucuları için bu sahaya bilgi girilmesi zorunludur. Kullanıcı adı ve şifre sahalarına 100 karakterlik bilgi girilebilmektedir. Kullanıcı adı ve şifre sahaları, bilgi girişinin zorunlu olmadığı durumlarda boş geçilebilir.