Müşteri Siparişleri

Müşterilerinizden gelen siparişlerinizin kaydedilebileceği, bu türden girilmiş siparişlerin tekrar çağırılıp izlenebileceği, düzenlenebileceği, kayıtlar sonunda sipariş basımının yapılabileceği bölümdür. Müşteri Siparişleri menüsünün kullanılabilmesi için Satış Fatura Parametreleri bölümünde bulunan “Sipariş Takibi Yapılacak” parametresinin işaretlendikten sonra Fatura modülünden çıkıp tekrar girilmesi gerekmektedir. Aksi halde Kayıt menüsünde Müşteri Siparişleri gelmeyecektir.

Müşteri Siparişleri 5 sayfadan oluşmakta, ancak bu sayfalardan bazıları sadece belirli bazı parametrelerin işaretlenmesi sonucunda ekrana gelmektedir.

1-     Üst Bilgiler

2-     Koşul Bilgileri

3-     Kalem Bilgileri

4-     Toplamlar

5-     Vadelere Bölme

Üst Bilgiler

Numara

Yeni Oluşturulacak belgeye ait numaranın, bir önceki kayıtlı sipariş numarasından bir artırılarak, program tarafından getirileceği sahadır. Yeni bir sipariş kaydedilecekse, program tarafından getirilen numara, Numara sahası <Tab> tuşu ile geçilerek onaylanır.

Satış Fatura Parametrelerinde “İrsaliye/Faturalarda Seri No Takibi” parametresinin işaretlendiği ve İşlemler/Seri Düzenleme bölümünde gerekli tanımlamalar yapılmış ise, program tarafından bu sahaya, seri bilgisi olan bir numara getirecektir. Seri Düzenleme İşlemi İle ilgili detaylı bilgi için bakınız İşlemler/Seri Düzenleme. “İrsaliye/Faturalarda Seri No Takibi” parametresinin işaretlendiği, ancak İşlemler/Seri Düzenleme bölümünde tanımlama yapılmadığı durumlarda, bu sahaya program tarafından herhangi bir değer getirilmeyecektir. Bu gibi durumlarda, kullanıcı tarafından tek karakterlik alfabetik seri numarasının girilerek <Tab> tuşuna basıldığında, girilen seriye ait kalınan son numara getirilir. Program, girilen seri numarasına göre oluşan sipariş numaralarını ayrı ayrı takip edecektir. Seri no girildiğinde, ilgili seri kodunda hangi numarada kalınmış ise ilgili numara, sipariş numarası sahasına yansıyacaktır.

Önceden girilmiş olan bir siparişi izlemek için, bu sahaya daha önceden kaydedilen siparişin numarasının girilerek <Tab> tuşuna basılması yeterli olacaktır. Bu durumda kayıtlı siparişe ait diğer bilgiler ekrana gelecektir. Daha Önceden kaydedilmiş müşteri siparişlerine ait numara bilgilerine, sahanın sağ tarafında bulunan rehberden ulaşılabilir. Rehberin nasıl kullanılacağı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Giriş/Rehber Kullanımı.

Cari Kodu

Siparişi veren müşterinin, Cari/Cari Hesap Kayıtlarında tanımlanmış olan kodunun girileceği sahadır. Boş geçilemez.

Tarih

Müşteri siparişine ait tarihin girileceği alandır. Günün tarihi, program tarafından bu sahaya getirilecektir.

Teslim Tarihi

Malların teslim edilmesi gereken tarihin girileceği sahadır. Bu tarihin doğru olarak girilmesi, ileride belli tarih aralıklarında teslim edilmesi gereken siparişlerin veya teslimi gecikmiş siparişlerin raporlanabilmesi açısından önemlidir.

İstenilen Teslim Tarihi

Müşterinin malları teslim almak istediği tarihin rapor amaçlı olarak girileceği sahadır.

Döviz Baz Tarihi

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/ Parametre kayıtlarında bulunan “Döviz Uygulaması” parametresi ile, Satış Fatura Parametrelerindeki “Döviz Takibi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan ve oluşturulacak siparişlerde geçerli olacak kur bilgisinin hangi tarihteki kur olacağının belirlendiği alandır. Bu sahaya girilen tarihte Döviz Takibi/Döviz Kurları Girişi bölümünden girilen kur tutarı, Kalem Bilgileri sayfasında stok bazında sorgulanan kur tutarı sahasına atanacaktır.

 

Tipi

Siparişin yurtiçi mi yoksa yurtdışı mı olduğunun belirlendiği alandır. Bu sahada yurtdışı seçilmesi halinde, teslimatı sırasında ihracat yapılacağı anlaşılacaktır.

İhr/İth Tipi

Tipi sahasında yurtdışı seçilmesi halinde aktif olan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış İrsaliyesi/Üst Bilgiler.

Exp.Ref.No

Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış İrsaliyesi/Üst Bilgiler.

Özel Kod-1

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Özel Kod1” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Özel Kod Ve Açıklama

Özel Kod-2

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Özel Kod2” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Özel Kod Ve Açıklama

Açıklama

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Açıklama” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Özel Kod Ve Açıklama

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan “Plasiyer Uygulaması Var Mı” parametresi işaretlendiğinde sorgulanan sahadır. Cari sabit kayıtlarında bulunan “Plasiyer Kodu” sahasına, ilgili müşteriye ait plasiyer kodunun girilmesi halinde, ilgili plasiyer kodu bu sahaya program tarafından atanacaktır. Boş olarak geçilemez. Bu sahaya girilecek plasiyer kodlarının daha önceden Cari /Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlanmamış olması gerekmektedir. Plasiyer kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/ Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan “Proje Uygulaması Var Mı” parametresi işaretlendiğinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın boş geçilmesi mümkün değildir. Muhasebe Modülü/Proje Kodu Girişi bölümünden kaydedilmiş olan muavin proje kodlarından birinin, bu sahaya yazılması gereklidir. Bu bölüme girilen proje kodu kalem bilgilerine taşınacaktır. Proje kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Muhasebe/Proje Kodu Girişi.

KDV Dahil

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “KDV Dahil/ Hariç Sorusu Her Faturada Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi durumunda, her sipariş kaydında bu sorgulama aktif olarak gelecektir. Bu sahanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası/Üst Bilgiler.

Bağlantı No

Bağlantı uygulamasının kullanıldığı durumlarda, girilen belgenin hangi bağlantıya ait olduğunun izlendiği alandır. Bağlantı uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Bağlantı/Sipariş Kayıtları/Bağlantı Kayıtları.

Toplu Depo

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Fatura/İrsaliyelerde Toplu Depo Kodu Var Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Genel2

Sipariş Parçala

Bu uygulama, birden fazla işletme ya da şubeli çalışan firmalar tarafından kullanılabilir. Siparişler merkez tarafından alınıp işletmelere/şubelere dağıtılıyorsa, merkezden sipariş girişi sırasında “sipariş parçala” parametresi işaretlenmelidir. Bu parametre sadece programa merkezden girildiğinde kullanılacaktır. Bu durumda kalem bilgilerinde her stok için “şube kodu”  sorgulanacaktır. Buraya, ilgili stoğun siparişinin geçileceği işletme/şube kodu girilmelidir.  Merkezden sipariş girişi tamamlandıktan sonra, her işletme/şube kendisi ile ilgili ürünlerin siparişlerini raporlayabilecektir ama sipariş üzerinde düzeltme yapamayacaktır. Şubelerde oluşan sipariş numarası, merkezdeki ile aynı olacaktır. Merkezden girilen siparişlerin diğer işletme/şubelere dağıtılabilmesi için bazı koşulların gerçekleştirilmesi gereklidir. Bunlar;

§   Siparişte girilen cari hem merkez hem de ilgili şubede işlem görebilmelidir.

§   Siparişte geçen stok hem merkez hem de ilgili şubede işlem görebilmelidir.

§   Bunun için cari ve stok kartlarındaki “işletmelerde ortak” , “şubelerde ortak” sahalarında ilgili işletme/şubenin kodu ya da  -1 (ortak) olmalıdır.

Nakliye Katsayısı

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “İrsaliye/Fatura Nakliye Katsayısı Girişi Yapılacak” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Fatura Ek 1.

Değişsin

Dövizli belgelerde, “döviz fiyatı*kur=fiyat” eşitlinin sağlanabilmesi için, bazen döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatın değişmesi gerekebilmektedir. Bu gibi durumlarda hangi sahadaki bilginin değişeceği bu alanda belirlenir. Bu sahaya getirilen ön değer Yardımcı Programlar/Netsis Ondalık Sisteminden tanımlanmaktadır. Ön değer seçimi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Yardımcı Programlar/Netsis Ondalık Sistemi.

Farklı Teslimat

Sipariş veren cari hesap ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür. Farklı Teslimat bölümü, Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Var Mı” parametresinin işaretli olması halinde ekrana gelecektir. Bu sistem kullanıldığında, ambar giriş/ çıkış fiş numaraları sistemi kullanılamayacaktır. Bu uygulama ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Fatura Ek 1.

Farklı Teslimat bölümünde bulunan sahalar, daha çok irsaliye aşamasında öncem kazanmaktadır. Bu sahaların kullanımları ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış İrsaliyesi/Üst Bilgiler.

Ek Sahalar

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada Ek Sorgular Var Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde, aktif hale gelen ve açıklama girişi için kullanılan sahalardır. Bu parametrenin işaretlenmesi ve yine parametrelerde, açıklama sahalarına ait başlık bilgisinin tanımlanması halinde, cari kodu girildikten sonra açıklama sahalarının başlığı olarak parametrede girilen başlıklar gelecek ve istenilen ya da gerekli olanlar kaydedilecektir. İstenildiği durumlarda da hepsi boş geçilebilir. Bu ekrandaki satırlara yapılan açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebildiği gibi, Rapor Modülü/Fatura Raporları bölümünden listelenebilir.

Koşul Bilgileri

Bu sayfada bulunan sahaların kullanımları ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası/Koşul Bilgileri.

Kalem Bilgileri

Kod

Siparişteki stok kalemleri için stok sabit kayıtlarında verilen kodun girileceği sahadır. Eğer girişini yaptığınız stok için ilk defa işlem yapılıyorsa ve bunun kaydını daha önce, Stok Modülünden yapmadıysanız, yeni stok kodunu yazdığınızda, karşınıza “Stok Kodu Bulunamadı” uyarısı gelecektir. Stok modülünden stok kartını açmalısınız. Daha önceden tanımlanmış bir stok kodunu yazarak <Tab> tuşuna bastığınızda ise bir sonraki sahaya geçilecektir.

İsim

Stok kodunu girmiş olduğunuz malın, stok sabit kayıtlarında kaydettiğiniz stok ismi, program tarafından ekrana getirilecektir. Sipariş basımısırasında, sadece bir kereye mahsus stok isminde bir düzenleme yapılması isteniyorsa, stok ismini fare ile seçerek, stok ismine müdahale edebilirsiniz. Bu bilgi anlık olup, fatura kaydına tekrar girildiğinde kaybolacaktır.

Yapılandırma Kodu

Esnek Yapılandırma uygulamasının kullanıldığı, yani uygulamanın yüklü ve Stok Parametre Kayıtlarında bulunan “Esnek Yapılandırma” parametresinin işaretli olduğu durumlarda ve stok kodu sahasına girilen stok için Stok Sabit Kayıtlarında “Yapılandırılacak Stok” seçeneğinin işaretlenmiş olması halinde, stoğa ait yapılandırma kodunun girileceği sahadır. Esnek yapılandırma uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Esnek Yapılandırma.

Yapılandırma Kodu Açıklaması

Yapılandırma Kodu sahasına girilen değere ait açıklama bilgisinin program tarafından getirileceği sahadır.

Yapılandırma Kod Sihirbazı

Belirli bir özellik kombinasyonunu içeren yapılandırma kodunun, sistemde tanımlı yapılandırma kodları arasında mevcut olup olmadığını saptamak, mevcutta tanımlı değilse de hızlıca tanımlayabilmek için kullanılan sihirbazdır. Bu sihirbazın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Ek-3 (Esnek Yapılandırma Uygulaması).

Yapılandırılabilir Ürün Girişi

Birden fazla yapılandırma koduna ait miktarların tek seferde kaydedilmesi için kullanılmaktadır. Bu butonun kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Ek-3 (Esnek Yapılandırma Uygulaması).

Tes.Cari Kod (Teslim Cari Kodu)

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Satır Bazında Teslim Cari Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olduğu durumlarda sorgulanmaktadır. Siparişi veren cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde, teslimat yapılacak cari hesabın stok bazında belirlenmesi için kullanılır.

Kesinleşmiş/Planlanan

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş kaydında her satırda teslim tarihi sorulsun mu” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahada, girilen sipariş kaleminin teslimat tarihinin kesinleşmiş olup olmadığı sorgulanmaktadır. Bu seçenek işaretlendiğinde planlanan sipariş, işaretlenmediğinde ise kesinleşen sipariş olarak kaydedilecektir. Burada yapılan seçim, MRP modülünde gereksinim planlanması aşamasında önem kazanmaktadır. Bu sahanın MRP ile ilişkisi hakkında detaylı bilgi için bakınız MRP/Gereksinin Planlama Oluşturma.

Yükleme Tarihi

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş kaydında her satırda teslim tarihi sorulsun mu” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Burada sipariş kaleminin ne zaman yükleneceği belirlenmektedir. Bu sahada herhangi bir tarih girmeden geçildiğinde, teslim tarihi sahasında bulunan tarih, yükleme tarihi olarak program tarafından atanacaktır.

Sipariş Teslim Tarihi

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş kaydında her satırda teslim tarihi sorulsun mu” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır.

Bu sahanın kullanımı ile ilgili bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Fatura Sipariş.

Satır Açıklama

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Satır Bazında Ek Açıklama Sorulsun Mu” parametresinin işaretlenmesi halinde, her kalem için 10 ayrı açıklama girişinin yapılabileceği bölümdür.

D.KD. (Depo Kodu)

Stok Parametre Kayıtlarında bulunan “Lokal Depo Uygulaması” parametresinin işaretlenerek işlem yapılması halinde sorgulanan sahadır. Burada Stok Lokal Depo İşlemleri/Depo Tanımlama bölümünden tanımlanan lokal depolardan biri girilmelidir. Lokal depo uygulaması ilgili ayrıntılı açıklama için bakınız Stok/Lokal Depo İşlemleri/Depo Tanımlama. Depo kodu sahasında bulunan rehber tuşuna basılarak tanımlı lokal depolardan biri seçilebilir. Lokal depo sistemini kullanan firmalarda lokal depo kodu sahası boş geçilemez.

Ç.Değ (Çevrim Değeri)

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın Mı” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahada, Stok Kodu sahasına girilen stoğa ait Stok Sabit Kayıtlarında birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, hangi ölçü birimi üzerinden miktar girileceği belirlenmektedir. Sahanın sağ tarafında bulunan aşağı ok işaretine basılarak, o mal için Stok Sabit Kayıtlarında girilmiş olan ölçü birimleri izlenebilir ve seçilebilir. Daha sonra girilecek miktar değerinin bu ölçü birimi üzerinden olacağı kabul edilecektir. Girilen miktar otomatik olarak malın 1. ölçü birimi değerine çevrilecek ve ekranda görüntülenecektir. Basım sırasında ve diğer tüm raporlarınızda, miktarı tüm ölçü birimleri üzerinden izleyebilirsiniz. Sahanın sağ tarafında bulunan rehberin kullanım amacı ise, stoğun bir ölçü birimine ait birden fazla çevrim değerinin olması halinde, çevrimin hangi değere göre yapılacağının belirlenmesidir. Bununla ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun.

Ek Alan 1

Satış Fatura Parametreleri bölümünde “Ek Alan Kullanılacak Mı” parametresi işaretlenmiş ise sorgulanan ve sipariş basımına yönelik, anlık açıklamalar girebilecek sahadır. Aynı zamanda fatura parametrelerinde “Ebat Bilgisi Girilsin Mi” parametresinin işaretlenmesi ile ebat bilgilerinin girilmesi için kullanılacak sahadır.

Miktar

İlgili stok kalemi için sipariş edilen miktarının yazılacağı bölümdür. Satış Fatura Parametrelerinde, “Mal Çıkışında Eksi Bakiye Göstersin” parametresi işaretlenmiş ise ve malın çıkış yapılan miktarı sonucunda stok bakiyesi 0 (sıfır)’ın altına düşüyorsa, “Eksik Bakiyeli Mal!” şeklinde uyarı gelecektir. Sipariş Kalem Bilgilerinde mal fazlası miktarının sorgulandığı durumlarda ise, eksi bakiye kontrolü, Miktar sahası yerine Mal Fazlası sahasına bilgi girişi olduktan sonra yapılacaktır. Bunun sebebi ise, daha sonra yapılacak olan teslimat sırasında, stok miktarlarından, miktar ve mal fazlası toplamının düşülecek olmasıdır.

Miktar 2

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “İkinci Miktar Sorulsun” parametresi işaretlenmiş ise 2. miktarı sorgulayan bu saha açılacaktır. 2. miktar, ölçü birimleri arasındaki çevrimler dikkate alınmaksızın, sizin girebileceğiniz ve mal bazında takibini yapabileceğiniz miktar sahasıdır. Ayrıca karma koli uygulamasının kullanıldığı durumlarda, koli stoğuna ait miktar girişi için de kullanılmaktadır. Karma Koli ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Karma Koli Kayıtları.

M.Faz. (Mal Fazlası)

Satış Fatura Parametrelerinde, “Mal Fazlası İskontosu” parametresi işaretlenmiş ise mal fazlası miktarının girilebileceği sahadır. Bu saha, satılacak malın yanında verilecek hediye malların faturada gösterilmesi istendiği durumlar içindir. Buraya hediye verilecek miktar girilmelidir. Eğer satılacak malın yanında hediye verilecek mal başka bir mal ise, satılacak mal satırında miktar hanesine gerekli değer yazılacak, mal fazlası hanesi boş bırakılacak, bir sonraki satıra hediye olarak verilecek malın kodu yazılacak, bu mal için de miktar hanesi 0 (sıfır) olarak geçilip, mal fazlası hanesine hediye miktarı girilecektir.

Fiyat Tipi

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “İrsaliye/Fatura/Siparişte Satır Bazında Fiyat Sorulsun” parametresi işaretlenmiş ise Stok Sabit Kayıtlarında girilmiş olan 6 fiyattan birinin, fiyat hanesine yansıtılabilmesi için kullanılan sahadır. Burada yapılan seçime göre, stok sabit bilgilerinde girilen ilgili fiyat, Fiyat sahasına getirilecektir.

Sahanın sağ tarafında bulunan aşağı ok işaretine basılarak hangi sahaya girilen fiyatın kullanılacağı belirlenebilir. Bu sahanın ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 3.

F.Birim (Fiyat Birim)

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Fiyat Birimi Sorulsun Mu” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Sahanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 1

DV. Tip (Döviz Tip)

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Döviz Takibi Yapılacak Mı?” parametresinin işaretlendiği ve Stok/Stok Kartı Kayıtları/Kart-2 bölümünden, Döviz Satış Tipi sahasına 0 (sıfır)’dan farklı döviz tipi girilmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Girilen stok kodu için Stok Sabit Kayıtlarındaki Döviz Satış Tipi sahasına girilen değer, program tarafından buraya getirilir. İstenilirse bu sahaya getirilen değer, farklı bir döviz tipi ile değiştirilebilir. Bu sahada döviz tipi olarak 0’dan farklı bir değer seçilirse, ilgili kalemin dövizli, döviz tipi 0 seçilirse de kalemin TL olarak satıldığı anlaşılacaktır.

Döviz Fiyat

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Döviz Takibi Yapılacak Mı?” parametresinin işaretlendiği ve Stok/Stok Kartı Kayıtları/Kart-2 bölümünden, Döviz Satış Tipi sahasına 0 (sıfır)’dan farklı döviz tipi girilmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Girilen stok kodu için Stok Sabit Kayıtlarındaki Döviz Fiyatı sahasına girilen değer, program tarafından buraya getirilir. İstenilirse bu sahaya getirilen fiyat değiştirilebilir. Sipariş kaydı aşamasında stok fiyatları belli değil ise, fiyat ile ilişkili sahalar, daha sonra girilmek üzere boş geçilebilir.

Döv.Kur

Sipariş Üst Bilgiler sayfasında sorgulanan Döviz Baz Tarihi sahasına girilen tarih için, Döviz Takibi/Günlük Kur Girişi bölümünden girilen kur tutarı bu sahaya atanacaktır. İstenilen değişiklik yapılabilir. Kur bilgisi ile Döviz Fiyatı sahasındaki değerin çarpımı sonucunda bulunan sonuç Fiyat sahasına aktarılacaktır.

Fiyat

İlgili malın birim fiyatıdır. Yukarıda belirlediğiniz seçenekler doğrultusunda, ilgili malın stok sabit kayıtlarındaki fiyat sahalarından birinde kaydedilmiş değer fiyat hanesine getirilmiş olacaktır. Eğer stok sabit kayıtlarında fiyat girilmemişse, fiyat 0 (sıfır) olarak gelecektir. Getirilen fiyat değeri üzerinde istenen değişiklik yapılabilir. Sipariş kaydı aşamasında stok fiyatları belli değil ise, fiyat ile ilişkili sahalar, daha sonra girilmek üzere boş geçilebilir.

İsk.1-6

Satış Fatura Parametrelerinde “Mal Bazı İskontosu Var Mı” parametresi işaretlenmiş ise, kalem bilgilerinde iskonto sorgusu açılacaktır. Satış Fatura Parametrelerinde “Kademeli Kaç İskonto Sorulsun” sahasında belirtilen rakam kadar kademeli iskonto kullanılabilir. Satır bazında en fazla 6 tane kademeli iskonto uygulanabilir. Satır bazında uygulanacak iskonto oranlarını % olarak girilebilir. Eğer parametre girişinde satır bazı iskontosuyla ilgili olarak “Yüzde/ Tutar Sorulsun” parametresi işaretlenmiş ise burada öncelikle karşınıza Y/T şeklinde bir sorgu hanesi gelecektir. Tutar iskontosu girebilmek için Y/T sahasını işaretlenmeli ve iskonto sahasına iskonto tutarı girilmelidir. Yüzdesel iskonto uygulamak için ise, bu sorgulamanın işaretlenmemesi gerekmektedir. Tutarsal iskonto sadece 1. iskonto için verilebilir, diğer kademeli iskontolar sadece oran (%) bazında girilebilecektir. Hesaplamada malın brüt tutarından 1. iskonto düşüldükten sonra, kalan tutardan 2. iskonto düşülecektir. 2’den fazla iskonto kullanılması durumunda aynı mantıkla, kalan tutar üzerinden diğer iskontolar düşülecektir.

İsk. 1-6 Tip

Satır Bazında girilen iskontoların, siparişin faturalaştırılması aşamasında, belirli tipler bazında farklı muhasebe hesap kodlarının çalışması için kullanılan sahadır. Bu uygulama hakkında detaylı bilgi için bakınız Cari/Koşul Kayıtları/İskonto Tip Kayıtları.

KDV

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Her Satırda KDV Sorulsun Mu” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/KDV.

Muhasebe Kodu

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Hizmet Uygulaması” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 1.

Hesap İsmi

Muhasebe Kodu sahasına girilen muhasebe hesap koduna ait isim bilgisinin program tarafından getirildiği sahadır.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde bulunan “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Fatura Üst Bilgilerde girilen proje kodu kalem bilgilerine taşınacaktır. Kalem bilgilerine taşınan proje kodu istenirse değiştirilebilecektir. Bu bölümler kullanılarak kaydedilen proje kodları, stok ve cari hareket kayıtları ile entegrasyon modülüne aktarılacaktır.

Ek Alan-2

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Ek Alan-2 Kullanılacak Mı” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 2.

Vade Tarihi

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Her Satırda Vade Tarihi Sorulsun” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 4.

İstenen Teslim Tarihi

Müşterinin, ilgili sipariş kalemini teslim almak istediği tarihin girileceği alandır.

Tutar

Stok miktarı ile birim fiyatın program tarafından çarpılıp, brüt tutar olarak yazıldığı bölümdür. Bu sahaya müdahale edilemez. Ancak, birim fiyat ve miktar hanelerinde yapılan değişiklikler, tutarın değişmesine sebep olacaktır. Faturada girilen tüm stok kalemlerinin tutarlarının toplamı, ekranın sağ alt köşesinde bulunan Toplam Tutar sahasında gösterilecektir.

Top.Mik (Toplam Miktar)

Siparişte girilen toplam miktarın izlendiği alandır.

Sip.Nolar (Sipariş Numaraları)

Müşteri siparişi kaydında herhangi bir kullanımı olmayıp, sipariş bağlantılı fatura oluşturulduğunda, ilgili sipariş numarasının izlendiği bölümdür. Sipariş bağlantılı fatura ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Sipariş Bağlantılı Satış Faturası İşlemleri.

Bakiye

Siparişte girilen her stok kodu için de ekranın alt bölümündeki açıklama sahaları üzerinde ilgili malın stok hareket kayıtlarındaki bakiyesi bilgilendirilmek üzere ekrana yansıtılmaktadır.

Toplamlar

Kalem Bilgileri sayfasında tutar/fiyat bilgisi girilmesi halinde, toplam bilgilerinin izlenmesi, ek maliyet ve iskonto girişlerinin yapılması, sipariş kaydedilmesi ve basımı için kullanılan sayfadır. Bu sayfada bulunan sahalar ve kullanımlar Satış Faturalarında olduğu gibidir. Sahalar hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası/Toplamlar.

Vadelere Bölme

Müşteri siparişlerinde parametrik olarak gelen Vadelere Bölme sayfasının kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası/Vadelere Bölme.

 

Müşteri Siparişleri Kaydı, Değişikliği, İptali

Sipariş kaydında sorgulanan sahalara bilgi girişi yaptıktan sonra, siparişin kaydedilmesi için Toplamlar sayfasındaki Tamam tuşuna basılması gerekmektedir. Sipariş kayıtları sonunda, programın entegre bölümlerinden herhangi birine kayıt yapılmayacaktır. Siparişlerinizi kaydetmeniz, teslimatlar yapıldıkça, kalan siparişlerin ve kalan teslimatların raporlarını alabilmeniz, sipariş takibinizi yapabilmeniz açısından önemlidir.

Daha önceden kaydedilmiş bir sipariş belgesi üzerinde değişiklik yapmak için, Üst Bilgiler sayfasında, ilgili siparişin numarası girilmeli ve <Tab> tuşuna basılmalıdır. Bu durumda, kayıtlı siparişe ait daha önceden girilmiş bilgiler ekrana gelecektir. Bundan sonra değiştirilmek istenen sahaya gelip düzenleme yapılabilir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken nokta, belge üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra, Toplamlar sayfasından belgenin tekrar kaydedilmesi gerektiğidir.

Kaydedilmiş bir müşteri siparişinin iptali için sipariş Üst Bilgiler sayfasında iken araç çubuklarında bulunan Kayıt Sil butonuna ya da klavyedeki F7 butonuna basılması yeterli olacaktır. Bu durumda program, “Bu ekrana ait tüm bilgileriniz silinecektir. Emin misiniz?” şeklinde bir uyarı ekranı getirecektir. Bu ekranda Evet butonuna basılması halinde, ilgili siparişe ait bilgiler silinecektir.

Müşteri Siparişlerinde Kullanılan Özel Tuşlar

Üst Bilgilerde Kullanılan Tuşlar

Numara Değişikliği (Ctrl+N)

Daha önce kaydedilmiş bir siparişin numarasının değiştirilmesini sağlayan tuştur. Herhangi bir siparişin ön sayfasında iken, farenin sağ butonunu tıkladığınızda Numara Değişikliği seçeneğini tıklayarak veya Ctrl+N tuşlarını kullanarak sipariş numarası değişikliği yapabilirsiniz. Bu tuş kullanıldığında, size sorulan yeni sipariş numarasını girerek, ekranınıza çağırmış olduğunuz sipariş numarasını değiştirebilirsiniz.

Kod Değişikliği (Ctrl+K)

Daha önce kaydedilmiş bir siparişin cari kodunun değiştirilmesini sağlayan tuştur. Herhangi bir siparişi ön sayfasında iken, farenin sağ butonunu tıkladığınızda Kod Değişikliği seçeneğini tıklayarak veya Ctrl+K tuşlarını kullanarak sipariş cari kod değişikliği yapabilirsiniz. Bu tuş kullanıldığında, size sorulan yeni cari kodu girerek, ekranınıza çağırmış olduğunuz siparişin cari kodunu değiştirebilirsiniz.

Kopyalama (Ctrl+Y)

Daha önce kaydedilmiş bir siparişin aynısının başka bir siparişe kopyalanmasını sağlayan tuştur. Herhangi bir siparişin ön sayfasında iken, farenin sağ butonunu tıkladığınızda Kopyalama seçeneğini tıklayarak veya Ctrl+Y tuşlarını kullanarak sipariş kopyalama işlemini yapabilirsiniz. Bu tuş kullanıldığında, size sorulan yeni numarayı girerek, ekranınıza çağırmış olduğunuz siparişin başka bir numara ile kopyalanmasını sağlayabilirsiniz. İşlem bittiğinde “Yeni Bilgileriniz Toplam Sayfasından Onaylanmalı” şeklinde bir uyarı alınacaktır. Bu nedenle yeni numarasıyla ekranınızda bulunan siparişin Toplam Sayfasından onaylanması gerekecektir.

Yenile (Ctrl+L)

Daha önceden kaydedilmiş bir siparişin içinde iken, programın yeni sipariş giriş konumuna geçmesi için kullanılacak düğmedir.

Revizyon

Sipariş kayıtlarında yapılan değişikliklerin saklanması ve siparişlerin eski durumlarının izlenmesi için kullanılan uygulamadır. Bu kısa yolun kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Ek-4 (Sipariş Revizyon Takibi).

Yurt Dışı/Yurt İçi       

Bu seçenek ile, yurt dışı tipli bir siparişin tipi yurt içi, yurt içi tipli siparişin de tipi yurt dışı olarak değiştirilmektedir. Yurt dışı seçilmesi halinde, ihracat tipi sorgulanacaktır.

Kurlar Güncellensin

Sipariş kaydı sırasında girilen kur bilgilerinin daha sonra güncellenmesi için kullanılan kısa yol seçeneğidir. Kur bilgisi sipariş Üst Bilgilerinde bulunan Döviz Baz Tarihindeki kur dikkate alınarak güncellenecektir.

Basım Yap

Daha önceden kaydedilmiş bir siparişin içinde iken, ilgili sipariş için Dizayn modülünde hazırlanan bir dizayna göre basım yapılması amacıyla kullanılan seçenektir. Sipariş Üst Bilgiler sayfasında iken ekranın sol tarafında farenin sağ butonuna bir kez tıkladığınızda gelen menüden Basım Yap seçildiğinde, Dizayn Sorgulama ekranı gelecek ve seçilen dizayna göre sipariş basımı yapılabilecektir.

Bağlantı Detay Listesi

 

Daha önceden kaydedilmiş bir siparişin içinde iken, ilgili siparişten hangi irsaliye ve/veya faturaların oluşturulduğunu gösteren seçenektir. Burada listelenen sipariş/İrsaliye/fatura numaralarından herhangi biri üzerinde iki kez tıklandığında, ilgili belge izleme amaçlı olarak açılacaktır.

Kalem Bilgilerinde Kullanılan Tuşlar (Grid)

 

Kalem bilgileri ekranında grid ekranını bir kez tıkladıktan sonra farenizin sağ tuşunda aşağıdaki seçenekler çıkacaktır.

Kalem Kopyala (Ctrl+C)

Siparişin kalem bilgileri bölümünde çift tıklayarak üst bilgilere çağrılan bir stok kaleminin bir alt satıra, aynı bilgilerle kopyalanmasında kullanılacak tuştur. Herhangi bir siparişin kalem bilgilerinde iken, farenin sağ butonunu tıkladığınızda Kalem Kopyala seçeneğini tıklayarak veya Ctrl+C tuşlarını kullanarak kalem kopyalama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Stok Kartı İzleme

Satır bazında stok kodu yazıldıktan sonra farenin sağ butonunu bir kez tıklatıldığında çıkan Stok Kartı İzleme bölümü, yine farenin bu kez sol butonunu bir kez tıklatılarak, stok koduyla ilgili girilmiş sabit bilgileri izleyebilirsiniz. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.

Cari Kartı İzleme

Müşteri veya satıcı cari hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ butonunu bir kez tıklatıldığında çıkan Cari Kartı İzleme bölümü, yine farenin bu kez sol butonunu bir kez tıklatılarak, cari koduyla ilgili girilmiş sabit bilgileri izleyebilirsiniz. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.

Seri Bilgisi İzleme

Seri uygulaması yapan firmalarda, üzerinde bulunulan stok kalemi için o satırda kaydedilmiş seri numarasının izlenebileceği tuş olup, müşteri siparişinde mal çıkışı olmadığından ve dolayısıyla seri girişi olmadığından, sipariş kaydında kullanılmamaktadır.

Yevmiye Detay

Bu kısa yol sipariş kayıtlarında kullanılmamaktadır.

Stok Hareket İzleme
Revize Kalem Listesi

İçinde bulunduğunuz siparişteki revize edilmiş kalemlerin izlenmesi için kullanılan seçenektir. Sipariş kalemlerinin revize edilmesi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Ek-4 (Sipariş Revizyon Takibi).

Müşteri/Stok Planlama Kayıtları

Seçilen stok için Müşteri/Satıcı Stok Kayıtları bölümünde girilen bilgilerin izlenebilmesi için kullanılan seçenektir.

Barkod Basımı
Tek Etiket Basımı

Seçilen stok kalemi için barkod basımı yapmak amacıyla kullanılan tuştur. Bu tuş seçildiğinde Stok/Barkod İşlemleri bölümünden hazırlanan barkod dizaynı sorgulanacaktır.

Toplu Basım

Siparişte bulunan tüm stok kalemleri için barkod basımı yapmak amacıyla kullanılan tuştur. Bu tuş seçildiğinde Stok/Barkod İşlemleri bölümünden hazırlanan barkod dizaynı sorgulanacaktır.

Bağlantı Detay Listesi

Seçilen stok kaleminin hangi irsaliye ve/veya faturalarda bulunduğunu gösteren seçenektir. Burada listelenen sipariş/İrsaliye/fatura numaralarından herhangi biri üzerinde iki kez tıklandığında, ilgili belge izleme amaçlı olarak açılacaktır.

Gönder

Ekranınızda bulunan grid bilgisinin Excel, Word, Calculator veya Writer programlarına aktarılmasını sağlayan tuştur. Ekranınızda bulunan grid ekranında farenizin sağ tuşuna bastığınızda, “GÖNDER” seçeneği karşınıza gelecektir. Bu seçenek altında listelenen uygulamalarından istediğinizi, fareniz ile bir kez tıklayarak çalıştırabilirsiniz. Uygulama başladığında, aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi “Bilgiler karşı uygulamaya gönderiliyor “ mesajı ile karşılaşılacak ve işlem bittiğinde ilgili uygulamaya geçilecektir.

Kalem Bilgilerinde Kullanılan Tuşlar (Üst Bilgi)

Sipariş kalem bilgileri ekranında, farenizi üst bölüme tıkladığınızda, sağ tuşta aktif olan özellikler aşağıda açıklanmıştır.

 

Stok Kartı İzleme

Seçilen stoğa ait Stok Kartı Kayıtları bölümünde yapılan tanımlamaların izlenmesi amacıyla kullanılan tuştur.

Cari Kartı İzleme

Siparişin girildiği cari hesap için Cari Hesap Kayıtları bölümünde yapılan tanımlamaların izlenmesi amacıyla kullanılan tuştur.

Seri Bakiye İzleme

Seçilen stok için daha önceden gerçekleşen seri giriş, çıkışları ile bunlara ait bakiyenin izlenebilmesi amacıyla kullanılan seçenektir.

Müşteri Satıcı Stok Rehberi

Stok Modülü/ Müşteri Satıcı Stok Kayıtları bölümü kullanılarak kaydedilmiş bilgilerin listesinin izlenebileceği tuştur.

Cari Bazında Stok Hareket

Üzerinde bulunduğunuz stokla ilgili, sipariş girmekte olduğunuz carinin hareket kayıtlarını listelemenizi sağlayan tuştur. Carinin hareketleri ne kadar olursa olsun, listede sadece ilgili stokla ilgili hareketler görünecektir.

Stok Rehberi ( )

Kalem bilgilerinde, ismi, stok kodu sahasına yazdığınız bilgi ile başlayan stok kodlarının rehberini getiren tuştur. Örneğin; Stok kodu sahasına MAMUL yazdığınızda, ismi MAMUL ile başlayan stokların rehberi karşınıza gelecektir.

Üst Kalem Stok Rehberi

 Kalem bilgilerinde, ismi bir önceki satırda kaydedilmiş stoğun adıyla başlayan stok kodlarının rehberini getiren tuştur. Örneğin; Kalem bilgilerinin ilk satırında adı YM ile ikinci satırında ise MM ile başlayan satırlar olsun. İkinci satırdaki kalemi grid ekranından çağırıp, bu tuşu kullandığınızda, adı YM ile başlayan bütün stokların rehberi gelecektir.

Üretici Kodu Rehberi

Üzerinde bulunduğunuz stoğun var ise girilen üretici kodlarının rehberini getiren tuştur.

Stok Hareket İzleme

Seçilen stoğa ait hareketlerin izlenebilmesi için kullanılan seçenektir.

Fiyat Listesi

Özel fiyat sistemi kullanılıyor ise ve fiyat listeleri oluşturulmuş ise, üzerinde bulunduğunuz stok kaleminin, fiyat grubu bazında güncel fiyat listesinin listelenmesini sağlayan tuştur.

Sipariş Karşılanma Durumu

 

 

Sipariş girişi sırasında, ilgili ürüne ait verilen sipariş bilgileri, sevk, yükleme ve teslimat bilgileri ile kalan bakiyeler izlenebilecektir. İki bölümden oluşan ekranın İcmal başlıklı bölümünde, ürüne ait sipariş, sevk, teslimat ve bakiye ile ilgili toplam rakamlar izlenebilecek, Detaya başlıklı bölümde ise icmalde verilen bilgilere ait detay kayıtlar yer alacaktır. Tüm bu bilgilerin ekrana gelmesi için sağ üst köşede bulunan Listele butonuna basılması gerekmektedir.

Reçete Getirme

Üretim modülünü kullanan firmaların kullanabileceği yardım tuşudur. Satış Parametre Girişinde “Üretim Reçeteleri Getirilsin Mi” parametresi işaretlendikten sonra aktif hale geçer. Kalem bilgilerinde üretim modülünde reçetesi tanımlanmış olan bir stok kodu yazılarak Alt-U tuşuna basıldığında reçetedeki bileşenler sipariş kalemlerine dökülecektir.

Toplamlarda Kullanılan Tuşlar

Bu sayfada bulunan kısa yol seçenekleri ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası/Toplamlarda Kullanılan Tuşlar.