Entegrasyon Kodları

 

Ön muhasebe modülleri ile Muhasebe modülü arasındaki entegrasyonun kurulması için tanımlamaların yapıldığı bölümdür.

 

Fatura Genel

 

Fatura Entegre

Fatura modülünden yapılan işlemlerden fatura ve depolar arası transfer işlemleriyle ilgili entegrasyon bağlantısının yapılacağı bölümdür.

Satış Faturaları Entegre

Satış faturaları kayıtlarından, oluşacak yevmiye fiş kayıtlarının program tarafından entegrasyon bölümüne işlenebilmesi için bu seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu alanın  işaretlenmeyip boş bırakılması durumunda, satış faturasının Ön Muhasebe modüllerine entegrasyonu yapılacak fakat muhasebe kayıtları oluşmayacaktır.

Alış Faturaları Entegre

Alış faturaları kayıtlarından, oluşacak yevmiye fiş kayıtlarının program tarafından entegrasyon bölümüne işlenebilmesi için bu seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu alanın  işaretlenmeyip boş bırakılması durumunda, alış faturasının Ön Muhasebe modüllerine entegrasyonu yapılacak fakat muhasebe kayıtları oluşmayacaktır.

Depolar Arası Transfer Entegre

Fatura bölümünden şubeli çalışmalarda oluşturulabilecek Depolar Arası Transfer Fişleri Kayıtlarının, entegrasyon bölümünde yevmiye maddeleri şeklinde program tarafından oluşturulması istendiği durumda bu parametre işaretlenmelidir. Depolar Arası Transfer işlemleri yoksa veya bu işlemlerin muhasebeye otomatik olarak  işlenmesi istenmiyorsa, bu  parametre işaretlenmemelidir. Depolar Arası Transfer işlemlerinde stoklar için programın kullanacağı muhasebe hesap kodları, malların, detay kodları tanımlama bölümündeki Satış Diğer-3 kodunda tanımlanacak hesap kodu olacaktır. Bu nedenle, bu işlemi yapabilmek için stoklar muhasebede detaylıysa Stok/ Kayıt/ Muhasebe Detay Kod Girişi bölümündeki, detaylı değilse Entegrasyon/ Entegrasyon Kodları/ Stok, Cari Kodları bölümündeki, stoklarla ilgili Satış Diğer-3 hanesine Depolar Arası Transfer işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılması istenilen hesap kodları yazılmalıdır.

Faturadan Miktarlar Muhasebeye Geçecek

Alış/Satış faturalarındaki miktarsal kayıtların, muhasebede stok muavinlerine aktarılması isteniyorsa  bu parametre işaretlenmelidir. Muhasebeye stok miktarlarının aktarılması sonucunda, muhasebe modülünde de, ön muhasebeyle kontrol amaçlı olarak stok takibi yapabilme imkanı olacak, miktarsal mizan ve fiş dökümleri alınabilecektir.

Ölçü Birimi

Yukarıdaki “Faturadan Miktarlar Muhasebeye Geçecek“ seçeneği işaretlendiği zaman aktif hale gelecek parametredir. Burada muhasebeye aktarılacak miktarların, stokların ölçü birimi-1, ölçü birimi-2, ölçü birimi-3 değerlerinden hangisi üzerinden hesaplanması istendiği belirtilmelidir.

İskonto Entegre

Satış Fat. İskontoları Entegre

Satış faturaları kayıtlarında uygulanan iskonto tutarlarının, muhasebede bir iskonto hesabına veya iskontonun tipine göre ayrı ayrı iskonto hesaplarına aktarılması istendiği  durumlarda bu parametre işaretlenmelidir.

Alış Fat. İskontoları Entegre

Alış faturaları kayıtlarında uygulanan iskonto tutarlarının, muhasebede bir iskonto hesabına veya iskontonun tipine göre ayrı ayrı iskonto hesaplarına aktarılması istendiği durumlarda bu parametre işaretlenmelidir.

Özel Kod-2 İle Değişim

Fatura Parametre Girişinde Özel Kod-2 kullanım parametresi işaretlenerek bu kodlama sahası kullanılıp fatura kayıtları sırasında girilecek kod-2’ lere göre ayrı kodlu faturaların iskonto tutarlarının ayrı hesaplarda muhasebeleşmesi sağlanabilmektedir.

Özel Kod 1

Özel Kod İle Satış Hesapları Değişecek

Satış faturalarındaki Özel Kod-1 uygulaması ile bağlantılı bir parametredir. Fatura/ Parametre Girişindeki Özel Kod-1 parametresi işaretlenmiş ve Stok Sabit Kayıtlarındaki satış fiyatlarıyla bağlantılı olarak veya değişik amaçlarla sınıflama yapılmak üzere kodlar tanımlanmışsa, ayrı kodlarla kesilen satış faturaları yevmiye kayıtlarının, muhasebede malların ayrı satış hesapları altında oluşturulmaları istendiği durumlarda bu parametre işaretlenmelidir. Stokların ayrı satış hesapları muhasebede detaylanıyorsa Stok/ Muhasebe Detay Kod Girişi, detaylı olarak işlenmiyorsa Entegrasyon/ Entegrasyon Kodları/ Stok, Cari Kodları bölümlerinden tanımlanabilmektedir. Fatura parametrelerinde tanımlanan Özel Kod-1 kodları ile stok satış hesaplarının bağlantıları yapıldıktan  sonra bu bölümde muhasebe bağlantıları kurulabilmektedir. “Özel Kod ile Satış Hesapları Değişecek parametresi işaretlendiğinde, sorgulamanın hemen altında hangi Özel Kod’ un hangi Satış Hesabına karşılık geldiği belirtilmelidir.

 

Örneğin; Fatura parametrelerinde, Özel Kod-1 olarak stokların peşin satışları için (P), vadeli satışları için de (V) kodu tanımlanmış olsun. Stoklar için de ister detaylı olarak, ister entegrasyon bölümünde Satış Hesabı koduna, peşin satışların muhasebe hesap kodunu, Satış Diğer-1 koduna da vadeli satışların muhasebe hesap kodu yazılmış olsun. Bu bölümde öncelikle Özel Kod ile Satış Hesabı Değişecek parametresi işaretlenip, alt kısımda ÖZEL KOD-1: (P), SATIŞ KODU-1: (1); ÖZEL KOD-2: (V), SATIŞ KODU-2: (2) şeklinde kayıt oluşturulmalıdır.

Özel Kod 1

Özel Kod İle Alış Hesapları Değişecek

“Özel Kod İle Satış Hesapları Değişecek” parametresinin, aynı işlevi alış hesapları için yerine getirilmesini sağlayan parametredir.

 

Fatura İskonto-1

 

Fatura modülünde parametrelerden iskonto kullanımının onaylanması durumunda, kullanılacak olan iskontoların entegrasyon bağlantısının yapılacağı bölümdür. Bu bölümün aktif olması için Entegrasyon Kodları/Fatura Genel bölümünde “Satış/Alış Fat. İskontoları Entegre” alanlarının işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Özel Kod-2 Değeri

Entegrasyon Kodları/Fatura Genel bölümünde Özel Kod-2 ile Değişim parametresi işaretlenmiş ise bu bölümde Kod-2 değeri sorgulanacaktır. Bir veya birden fazla kod-2 değeri için ayrı ayrı iskonto hesapları tanımlanabilmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için önce, ilk kod-2 değerinin yazılması, alt kısımdaki iskonto hesaplarının tanımlanmasından sonra tekrar ekranın üst kısımına geçilerek ve ekrana  gelecek olan kod-2 değeri sorusuna ikinci kod-2 değerinin yazılması gerekecektir. Alt kısıma geçildiğinde bu ikinci kod-2 için iskonto hesapları tanımlanmalıdır.

İskonto hesaplarının bu şekilde ayrımının yapılabilmesi için fatura parametrelerindeki Özel Kod-2 parametresinin işaretlenmesi gerekir. Yine fatura parametrelerindeki “Özel Kod-2 Boş Geçilmesin” parametresi işaretlenmiş ve bu bölümde bir veya birden fazla kod-2 değeri yukarıda anlatıldığı şekilde tanımlanmışsa, fatura kayıtları sırasında, Özel Kod-2 sahasına mutlaka burada tanımlanan değerlerden birinin girilmesi gerekecektir.

Aksi halde program gerekli kontrolü yaparak, Özel kod-2 sahasını geçirtmeyecektir.

Satır İskontosu Hesabı

 

Fatura parametrelerinde “Mal Bazı İskontosu” parametresi işaretlenmiş ise fatura kayıtlarında satır bazında iskonto kullanıyorsa, bu sahaya satır iskonto tutarlarının (alış ve satış faturaları için ayrı ayrı) muhasebeye hangi hesaplar altında işlenmeleri istendiği, alış ve satış için hesap kodları yazılarak belirtilmelidir.

Mal Fazlası İsk. Hesabı

Fatura parametrelerinde “Mal Fazlası İskontosu” parametresi işaretlenmiş ise fatura kayıtlarında mal fazlası (satışta verilen hediye) kullanılıyorsa, bu sahaya mal fazlası iskonto tutarlarının (alış ve satış faturaları için ayrı ayrı) muhasebeye hangi hesaplar altında işleneceği belirtilmelidir.

Genel İskonto-1, 2, 3 Hesabı

Fatura parametrelerinde Genel İskonto parametreleri işaretlenmiş ise fatura kayıtlarında bu fatura altı iskontoları kullanıyorsa, bu sahalara genel iskonto-1, 2, 3 olarak oluşan iskonto tutarlarının (alış ve satış faturaları için ayrı ayrı) muhasebeye hangi hesaplar altında işleneceği belirtilmelidir.

 

Fatura İskonto-2

 

 

Muhasebe Modülünde birden fazla iskonto hesabının açılmış olması durumunda (her bir mal  veya mal grubu için iskonto hesabı açılmış ise) iskonto bağlantısı bu bölümden yapılmalıdır.

Mal Bazında İskonto Var Mı ?

İskonto hesaplarının, muhasebede her mal için ayrı iskonto hesabı şeklinde tutulması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.

Mal Bazında İskonto Tipi

Bu seçenekte hangi iskontonun mal bazında detaylı iskonto hesaplarına işleneceği belirtilmelidir. Bu iskontolar Satır İskontosu ve Fatura Altı-1 iskontolarıdır. Genel seçeneği işaretlendiği zaman ise iskonto hesabı  takibi yine mal bazında  olacak fakat tüm iskontoların toplamı detaylı olarak takip edilecektir.

Alışta/ Satışta İskonto Mal Bazında

Yukarıda anlatılan şekilde iskonto hesaplarının mal bazında tutulması, sadece alış iskontoları, sadece satış iskontoları veya her ikisi için de yapılabilir. Bu seçeneğin işaretlenmesi ile hangi hesaplarda detaylı takip yapılacağı belirtilebilecektir.

Alışta/ Satışta Hangi Satış Kodu (1..7)

İskonto hesaplarının mal bazında detaylanabilmesi için, malların iskonto kodları, Stok/ Muhasebe Detay Kod Kaydı bölümünde, detay kodlarının Satış Hesabı veya Diğer-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hesabı sahalarına yazılmalıdır. Alış için ayrı, satış için ayrı hesap kodu kullanılacaksa bu sahalardan ikisi kullanılmalıdır. İskonto hesabı stokların detaylamasında Satış Hesabı hanesine yazıldıysa burada (1), Diğer-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hesaplarından birine yazıldıysa sırasıyla (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) seçeneklerinden biri kullanılmalıdır.

Alış/Satış İade İskonto Mal Bazında

Bu seçeneğin işaretlenmesi ile İade tipli Alış ve Satış faturalarının iskontolarının hangi hesaplarda mal bazında tutulacağı belirtilecektir.

Alış/Satış İade Hangi Satış Kodu (1..7)

İade tipli Alış ve Satış faturalarının iskonto hesaplarının  hangi satış kodlarında detaylandırılacağının belirtildiği alanlardır.

 

Fatura Ek Maliyet

 

 

Fatura parametrelerinde fatura içerisinde belirtilecek olan ek maliyetlerin (Nakliye, Ambalaj Vb.) açılarak tanımlanması durumunda ilgili maliyetlerin muhasebe bağlantıları bu bölümden yapılmalıdır.

Alışta Ek Maliyet- 1, 2 Hesabı

Alış Fatura parametrelerinde Ek Maliyet parametreleri işaretlenmiş ise fatura kayıtlarında bu fatura altı ilave maliyetler kullanılıyorsa, bu sahalara ek maliyet-1, 2 olarak oluşan maliyet tutarlarının (alış ve satış faturaları için ayrı ayrı) muhasebeye hangi hesaplar altında işleneceği, alış ve satış için hesap kodları yazılarak belirtilir.

Satışta Ek Maliyet- 1, 2 Hesabı

Satış Fatura parametrelerinde Ek Maliyet parametreleri işaretlenmiş ise fatura kayıtlarında bu fatura altı ilave maliyetler kullanılıyorsa, bu sahalara ek maliyet-1, 2 olarak oluşan maliyet tutarlarının (alış ve satış faturaları için ayrı ayrı) muhasebeye hangi hesaplar altında işleneceği, alış ve satış için hesap kodları yazılarak belirtilir.

Alışta/Satışta Ötv Hesabı

Alış ve satışlarda Özel Tüketim Vergisi kullanılıyorsa, bu tutarların hangi hesaplara işleneceği bu alanlarda belirtilmelidir.

Alışta/Satışta İade Ötv Hesabı

İade alış ve satışlarda Özel Tüketim Vergisi kullanılıyorsa, bu tutarların hangi hesaplara işleneceği bu alanlarda belirtilmelidir.

Alışta/Satışta Ötv Satış kodu

Alış ve Satışlarda Özel Tüketim Vergisi tutarlarının işleneceği muhasebe hesabı üstteki ötv hesabı alanlarından tanımlanabileceği gibi   bu tutarlar istenilirse stok detay kodlarındaki satış hesaplarında da takip edilebilmektedir.

Ötv tutarı bu alanda belirtilen satış kodundaki hesaba aktarılacaktır.

 

 

Fatura KDV

 

İşletmenin kullanmış olduğu KDV oranlarına göre  muhasebe bağlantılarının yapılabileceği bölümdür. Bir veya birden fazla KDV oranına göre tanımlama yapılabilir.

Değişik KDV Oranları

Stoklarda kullanılan değişik KDV oranlarına göre, fatura kayıtları sırasında oluşan KDV tutarlarının, ayrı ayrı muhasebe kodları altında muhasebeleştirilmeleri istenildiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Muhasebe hesap planında oranlara göre ayrı ayrı değil de bir tek indirilecek KDV ve bir tek ödenecek KDV hesabı kullanılıyor ise bu sorgulama işaretlenmemelidir.

KDV Oranı Sayısı

Yukarıdaki “Değişik KDV Oranları” sorgusu işaretlendi ise kaç ayrı KdV oranına göre ayrı muhasebe kodu tanımlanacağının belirtildiği alandır. “Değişik Kdv Oranları” sorgusu boş geçilir ise bu sahaya ulaşılamayacaktır. Değişik Kdv oranları için ayrı muhasebe kodları girilecekse, uygulanan Kdv oranlarının sayısı belirtilmelidir. En fazla 5 adet değişik Kdv oranı için, muhasebe kodu girişi yapılabilmektedir.

Mal Bazında Kdv

Değişik Kdv oranları sorgulaması işaretlendiğinde program tarafından mal bazında Kdv sorgulaması yapılacaktır. Eğer Kdv muavin hesapları, stok kartları bazında takip edilecek ise bu parametre işaretlenmelidir. Bu tür uygulamalarda program, alış/satış faturalarının muhasebe kodlarını stok detay kodlarındaki Diğer-2 ve Diğer-3  sahalarından okuyarak entegre edecektir.

 

Program, Mal Bazında Kdv uygulamasının gerektirdiği zorunlulukları uyarı ekranı ile belirtecektir. Stok kayıtları bazında Kdv uygulaması yapılabilmesinin ilk şartı, stok alış ve satış hesaplarının muhasebede muavin bazında detaylı tutuluyor olması ve Entegrasyon Kodları/Stok/Cari Kodları bölümünde “Mal Alış/Satış Hesapları Detaylı ” sorgulamaları işaretlenmelidir.

Stok Modülü/Muhasebe Detay Kod Girişi bölümünden mallar bazında detay kodu tanımlamasının yapılmış olması gereklidir. Stokların muhasebe detay kodlarına Diğer-2 sahasına ödenen yani alış faturaları için entegre edilecek Kdv hesap kodu, Diğer-3 sahasına da hesaplanan yani satış faturalarında entegre edilecek olan Kdv’nin muhasebe hesap kodu girilmelidir.

 

Eğer fatura işlemlerinde iskonto tutarları muhasebeye entegre ediliyor ise bu uygulamanın kullanıldığı durumlarda program stokların Kdv tutarını iskontoyu düşüp hesaplamayacağı yani Kdv tutarı iskontosuz matrah üzerinden hesaplanacağı için malların Kdv hesaplamalarında hatalar oluşacaktır. Bu nedenle fatura işlemlerinde mal bazında iskonto ya da fatura altı iskonto kullanılıyorsa bu özellik kullanılmamalıdır.

Kdv Oranı

Muhasebe hesap kodları tanımlanacak Kdv oranlarının, oran olarak değerinin girildiği bölümdür. Örn: %18 Kdv oranı için muhasebe hesap kodları tanımlanacağında, bu sahaya 18 rakamı yazılmalıdır.

İndirilecek, Hesaplanan Kdv Hesabı

Bu sahalara fatura kayıtları sırasında, oranı yazılan Kdv ile ilgili oluşacak tutarların muhasebede indirilecek ve ödenecek olmak üzere hangi hesap kodlarına işlenmesi istendiği, muhasebe hesap kodları yazılarak belirtilmelidir.

 

Fatura İade KDV

 

İade Kdv Oranı

Alış/Satış İade Fatura işlemlerinde İade Kdv Oranları alanına Fatura Kdv bölümünde tanımlanmış olan kdv oranları otomatik olarak gelecektir istenilirse üzerinde değişiklik yapılabilecektir.

İndirilecek/Ödenecek Kdv Hesabı

Alış/Satış İade Fatura işlemlerinde İade Kdv tutarlarının aktarılacağı hesapların girileceği bölümdür.

Bu ekranda İade Kdv’ ler girilirken dikkat edilecek nokta, ön ekrandan girilen Kdv oranlarının sıralamasına bağlı kalınmasıdır. İade Kdv’ler de oran bazında ayrımlanmış  ise ön ekranda girilen ilk Kdv oranına göre bu ekrandan da bu Kdv’ nin iade hesabı girilmelidir. Ayrıca kaç tane Kdv hesabı kullanılıyor ise ön ekranda bunların hepsi tanımlanmıştır. Bu bölümden de, kullanılan Kdv oranlarının hepsinin iade karşılık hesapları girilmelidir. Program iade işlemlerinde bu sahada girilen hesapları baz alacak ve Kdv tutarlarını bu ekrandan girilen hesap kodlarına entegre edecektir.

 

 

Stok/Cari

 

Stokların ve cari hesapların muhasebe entegrasyonunu kurmak için gerekli tanımlamaların yapıldığı bölümdür. Stok ve Cari modüllerinde hareket kayıtlarında manuel yapılan kayıtlar, genel muhasebeye entegre olarak işlenmez. Bu bölümde yapılacak tanımlamalar ile Fatura, Kasa, Dekont vb. bölümlerden yapılan entegre kayıtlardan stokları ve/ veya cari hesapları ilgilendiren muhasebe maddelerinin doğru olarak oluşması sağlanır. Burada yapılacak tanımlamalara göre Cari ve Stok modüllerinde ayrıca bir bağlantı yapılıp yapılmayacağı belirlenir.

Mal Alış Hesabı Detaylı

Stoklarla ilgili alış faturalarından kaynaklanan muhasebe kayıtlarının oluşturulması sırasında, kullanılması istenilen alış hesabı bir tek ise bu sorgulamanın işaretlenmemesi gerekir. Eğer mal alış hesapları birden fazla ve stok kayıtları veya grupları bazında değişkenlik gösteriyorsa bu sorgulama işaretlenerek, Detaylı tanımlama Stok/ Muhasebe Detay Kod Girişi bölümünden yapılmalıdır.

Mal Alış Hesabı

Mal alış hesabı detaysız olarak takip edilecek ise, yani yukarıdaki sorgulama işaretlenmemiş ise muhasebe hesap planındaki tek Mal Alış Hesabının hesap kodu bu sahaya girilmelidir. Bütün mallar için alış faturalarının stoklarla ilgili kayıtları, muhasebede bu sahada belirlenecek hesaba işlenecektir.

Satıştan İade Hesabı

Mal alış hesabı detaysız olarak belirlenmiş ise, muhasebe hesap planındaki tek iade alış hesabının hesap kodu bu sahaya girilmelidir. Bütün mallar için satıştan iadelerinin alış faturaları bölümünden oluşturulacak stoklarla ilgili kayıtları, muhasebede bu sahada belirtilen hesaba işlenecektir. Yani alış faturaları bölümünden girilen iade fatura kayıtları için bu sahadaki muhasebe kodu kullanılacaktır.

Mal Satış Hesabı Detaylı

Stoklarla ilgili satış faturalarından kaynaklanan muhasebe kayıtlarının oluşturulması sırasında, kullanılması istenilen satış hesabı bütün mallar için bir tek ise bu sorgulama işaretlenmemelidir. Eğer mal satış hesapları birden fazla ve stok kayıtları veya grupları bazında değişkenlik gösteriyorsa bu sorgulama işaretlenerek, detaylı tanımlama Stok/ Muhasebe Detay Kod Girişi bölümünden yapılmalıdır.

Mal Satış Hesabı

Mal satış hesabı detaysız olarak belirlenmiş ise, muhasebe hesap planındaki tek mal satış hesabının hesap kodu bu sahaya girilmelidir. Bütün mallar için satış faturalarının stoklarla ilgili kayıtları, muhasebede, bu sahada belirlenecek hesaba işlenecektir. Eğer stok satış hesapları ayrı satış fiyatlarından kesilen faturalar veya herhangi bir amaçla belirlenecek bir kodlamaya göre ayrı kodlarla kesilen faturalar bazında farklılaşma gösterecekse, satış hesabı olarak 4 ayrı satış hesabı tanımlanabilir ve bu hesaplar fatura modülünde belirlenecek kodlarla bağlanabilmektedir. Faturaların kodlama işlemi fatura modülünde yapılmaktadır. Bu uygulama için fatura parametrelerindeki Özel Kod-1 sahası kullanılmalı ve Özel Kod-1 sahasında fatura kaydı sırasında ayrı satış hesaplarına atılacak faturalar için ayrı birer kod belirlendikten sonra, stokların her bir özel koda karşılık gelen satış hesapları da Mal satış hesabı ile Diğer satış hesapları sahalarında tanımlanmalıdır. En son işlem olarak da Entegrasyon/ Fatura Kodları bölümünden tanımlanan özel kod-1’ ler ile, tanımlanan satış hesaplarını bağlama işlemi yapılmalıdır. Bu durumda, Özel Kod-1’ lerden herhangi birine karşılık gelen bir satış hesabı kodu bu sahada belirlenebilmektedir.

Alıştan İade Hesabı

Mal satış hesabı detaysız olarak belirlenmiş ise, muhasebe hesap planındaki tek iade satış hesabının hesap kodu bu sahaya girilmelidir. Bütün mallar için alıştan iadelerin satış faturaları bölümünden oluşturulacak stoklarla ilgili kayıtları, muhasebede bu sahada belirlenecek  hesaba işlenecektir.

Diğer Satış Hesabı-1, 2, 3

Mal satış hesabı detaysız olarak belirlenmiş ise, yani “Satış Hesapları Detaylı” sorgusu işaretlenmediyse, bütün mallar için geçerli olan diğer satış hesaplarının kodları bu sahalara girilmelidir. Mal satış hesabı sahasında olduğu gibi, herhangi bir amaçla ayrı kodlarla kesilen faturaların ayrı satış hesaplarında muhasebeleşmesi istenildiği durumlarda, birden fazla satış hesabı tanımlayabilmek için bu satış kodları kullanılabilir. Fatura parametrelerinde tanımlanacak Özel Kod-1 kodlarına karşılık gelecek hesap kodları Diğer-1, Diğer-2, Diğer-3 seçenekleri altında tanımlandıktan sonra yine Entegrasyon/ Fatura Kodları bölümünden özel kodlar ile satış hesapları bağlanabilmektedir. Tek satış kodunun bulunduğu durumlarda, bütün diğer satış kodları mal satış hesap kodunun aynısı olabilir. Diğer satış hesapları fatura kodlamaları bazında birden fazla satış hesabı tanımlanması dışında, Fatura/ Depolar Arası Transfer işlemi, Üretim modülü, Entegrasyon/ İskonto hesaplarının gruplandırılması vb. bölümlerde yedek hesap kodları olarak da kullanılırlar.

Müşteri Hesabı Detaylı

Cari Hesap Kayıtlarındaki Tip sahası (A)lıcı ve (D)iğer olan kayıtlar için tanımlama yapılacak olan sahadır.

Cari hesaplardan müşterilerle ilgili, ön muhasebedeki fatura, dekont, kasa, vb. bölümlerden kaynaklanan muhasebe kayıtlarının oluşturulması sırasında, kullanılması istenilen müşteriler hesabı, bütün müşteriler için bir tek ise bu sorgulama işaretlenmemelidir. Eğer müşteri hesapları birden fazla ve cari hesap kayıtları veya grupları bazında değişkenlik gösteriyorsa bu sorgulama işaretlenerek, detaylı tanımlama Cari/ Cari Hesap Kayıtları/Cari Kart 2/ Muh. Kodu sahalarına ilgili hesap kodları yazılarak yapılmalıdır.

Müşteriler Hesabı

Müşteri hesabı detaysız olarak belirlenmiş ise yukarıdaki sorgulama işaretlenmeyerek, muhasebe hesap planındaki tek müşteri hesabının hesap kodu bu sahaya girilmelidir. Bütün müşteriler için entegre bölümlerden oluşan cari hesaplarla ilgili kayıtlar, muhasebede bu sahada belirlenecek hesaba işlenecektir.

Satıcı Hesabı Detaylı

Cari Hesap Kayıtlarındaki, Tip sahası (S)atıcı olan kayıtlar için tanımlama yapılacak olan sahadır.

 

Cari hesaplardan satıcılarla ilgili, ön muhasebedeki fatura, dekont, kasa, vb. bölümlerden kaynaklanan muhasebe kayıtlarının oluşturulması sırasında, kullanılması istenilen satıcılar hesabı, bütün satıcılar için bir tek ise bu sorgulama işaretlenmemelidir. Eğer satıcı hesapları birden fazla ve cari hesap kayıtları veya grupları bazında değişkenlik gösteriyorsa bu sorgulama işaretlenerek, detaylı tanımlama Cari/ Cari Hesap Kayıtları/Cari Kart 2/ Muh. Kodu sahalarına ilgili hesap kodları yazılarak yapılmalıdır.

Satıcılar Hesabı

Satıcı hesabı detaysız olarak belirlenmiş ise, yukarıdaki sorgulama işaretlenmeyerek, muhasebe hesap planındaki tek satıcı hesabının hesap kodu bu sahaya girilmelidir. Bütün satıcılar için entegre bölümlerden oluşan cari hesaplarla ilgili kayıtlar, muhasebede bu sahada belirtilecek hesaba işlenecektir.

 

Müşteri veya satıcı hesaplarının detaylı takip edilmediği durumlarda, Entegrasyon Modülü/Müşteri-Satıcı Borç/Alacak Mahsuplarına burada girilen müşteri veya satıcı hesap kodları aktarılmamaktadır. Dolayısıyla ilgili mahsuplarda borç/alacak tutmamaktadır. Ancak entegrasyondaki mahsupların muhasebeye aktarılması sırasında ilgili hesaplar kullanılmakta ve mahsup bakiyeleri eşitlenmektedir.

 

Senet/Çek

 

Senet/ çek modüllerinden yapılan kayıtların muhasebeye entegrasyonunu sağlamak için bu bölümde gerekli tanımlamalar yapılmaktadır.

Müşteri Senetleri Entegre

Müşteri senetleri modüllerinden giriş/ çıkışları oluşturulan senet kayıtlarının muhasebeye entegre olarak işlenebilmesi için bu sorgulamanın işaretlenmesi gerekmektedir.

Müşteri Senetleri Hesabı

Bu sahaya muhasebe hesap planı girişinde tanımlanan, müşteri senetlerinin takip edildiği hesap kodu kaydedilmelidir.

Borç Senetleri Entegre

Borç senetleri modülünden ciro ve ödentileri oluşturulan borç senetleri kayıtlarının muhasebeye entegre olarak işlenebilmesi için bu sorgulamanın işaretlenmesi gerekmektedir.

Borç Senetleri Hesabı

Bu sahaya muhasebe hesap planı girişinde tanımlanan, borç senetlerinin takip edildiği hesap kodu kaydedilmelidir.

Müşteri Çekleri Entegre

Müşteri çekleri modüllerinden giriş/ çıkışları oluşturulan çek kayıtlarının muhasebeye entegre olarak işlenebilmesi için bu sorgulamanın işaretlenmesi gerekmektedir.

Müşteri Çekleri Hesabı

Bu sahaya muhasebe hesap planı girişinde tanımlanan, müşteri çeklerinin takip edildiği hesap kodu kaydedilmelidir.

Borç Çekleri Entegre

Borç çekleri modülünden ciro ve ödentileri oluşturulan borç çekleri kayıtlarının muhasebeye entegre olarak işlenebilmesi için bu sorgulamanın işaretlenmesi gerekmektedir.

Borç Çekleri Hesabı

Bu sahaya muhasebe hesap planı girişinde tanımlanan, borç çeklerinin takip edildiği hesap kodu kaydedilmelidir.

Kur Farkı Borç Hesabı

Çek ve Senet Parametre Girişi bölümünde “Döviz Uygulaması Var” parametresinin işaretlenerek, döviz tutarları ile kayıt girişi yapan firmalar için kullanılacak olan, Çek/Senet kayıtlarının kayıt tarihi ödenme tarihi arasında oluşan kur farkı tutarlarının aktarılacağı muhasebe hesap kodudur.

 

Bu bölüm Dekont modülünden yapılan Çek/Senet işlemleri sonucunda ortaya çıkan kur farkı için de geçerlidir.

Çek/Senet modüllerinde İşlemler/ Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırıldığı durumlarda oluşan kur farkı tutarları, bu sahada belirtilen hesaba entegre olacaktır. Bu sahanın boş bırakılarak geçilmesi, ilgili bölümün çalıştırılması ile oluşan kur farkı tutarlarının muhasebede herhangi bir hesaba aktarılamamasına neden olacağı için yevmiye fişlerinde fark tutarı oluşacaktır.

Kur Farkı Alacak Hesabı

Müşteri Çekleri ve Müşteri Senetlerinin Parametre Girişi bölümünde “Döviz Uygulaması Var” parametresinin işaretlenerek, senet çek bilgilerini döviz birimleri ve döviz tutarları ile kayıt yapan firmalar için kullanılacak olan ve çek/senet kayıtlarının kayıt tarihi ile ödenme tarihi arasında oluşan kur farkı tutarlarının aktarılacağı muhasebe hesap kodudur.

Bu bölüm Dekont modülünden yapılan Çek/Senet işlemleri sonucunda ortaya çıkan kur farkı için de geçerlidir.

Müşteri Çek/Senet modüllerinde İşlemler/ Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırıldığı durumlarda, oluşan kur farkı tutarları, bu sahada belirtilen hesaba entegre olacaktır. Bu sahanın boş bırakılarak geçildiği durumlarda, ilgili bölümün çalıştırılması ile oluşan kur farkı tutarları muhasebede herhangi bir hesaba aktarılamayacağından yevmiye fişlerinde fark tutarı oluşturacaktır.

Dövizli Senet/Çek İçin Özel Hesap Kodu Uygulaması Var Mı? 

Müşteri çek/senet ve Borç çek/senetleri dövizli takip eden firmalar için, senet ve çeklerin döviz tiplerine göre ayrı hesaplarda takip edilmesini sağlayan parametredir.

 

Buna göre, ilgili parametrenin işaretlenmesinin dışında, muhasebe hesap planında çek ve senetler için döviz tiplerine göre muavin hesapların açılması gereklidir. Şöyle ki; program girilen senet çek için belirlenen döviz tipini entegrasyon modülündeki muavin hesap kodunun son dijitine atayacaktır.

 

Örneğin; Borç çeklerinin entegrasyon modülündeki hesap kodunun 103-01-001 olduğu varsayılırsa; eğer borç çeki kaydedilirken döviz tipi olarak 1 girilir ise, muavin hesabın son dijiti de 1 olduğu için aynı hesap kodunu kullanacaktır. Eğer döviz tipi olarak 2 girilir ise muavin hesap kodunu 103-01-002 olarak atayacaktır. Dolayısıyla muhasebede de mutlaka 103-01-002 hesap kodunun açılmış olması gerekecektir.

Bu parametrenin işaretlenmesi ile program içinden yapılabilen ve entegrasyon kayıtları bölümündeki senet çek hesaplarının kullanıldığı işlemlerde bu fonksiyon kullanılacaktır.

Örneğin; Kasa Modülü/Senet-Çek İşlemleri, Dekont Modülü/Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi, vb.

Dekont/ Senet Çek Modülünde Kur Farkı Kayıtları Yapılsın Mı?

Dövizli senet/çek işlemi yapan firmalarda oluşacak kur farklarının ilgili modüllere işlenip işlenmemesi bu parametre ile kontrol edilmektedir. Bu parametre işaretlenmediğinde, senet/çek modüllerindeki ciro ve kur farkı kayıtlarında, dekont modülündeki tahsil ve ödendi kayıtlarında kur farkı hesaplanmayacaktır. Bu parametre işaretlendiği zaman ise senet/çek modüllerindeki ciro ve kur farkı kayıtlarında, dekont modülündeki tahsil ve ödendi kayıtlarında kur farkı hesaplanacaktır.

 

 

Genel

 

Yuvarlama Nedeni İle Fark Veren Fişlerde Kapatma Hesap Kodu

Yuvarlama nedeniyle (faturalardaki iskonto tanımlamaları ve dövizli işlemlerde küsuratlı döviz işlemlerinden vb. nedenlerden oluşabilir) fiş izleme bölümlerinin toplamlarında farklar oluşabilmektedir. Seçenekli ya da Toplu aktarma bölümlerinden, aktarım sırasında muhasebe fişlerinin bakiyeli oluşmaması için program bu sahaya girilen muhasebe hesap koduna bu küsüratı atayacak ve fişlerin bakiyeli oluşması engellenmiş olacaktır.

Aktarım Yuvarlama Bazı (Kr)

Entegrasyondan, muhasebe modülüne aktarım yapılacak kayıtlar için kuruş cinsinden verilecek yuvarlama bazının tanımlandığı alandır. Eğer bu alana bir değer yazılırsa kayıtlar yuvarlama bazındaki  değere göre yuvarlanıp sonra aktarılacaklardır. Örneğin; yuvarlama bazı 1 girildiğinde, 1 kuruş; 10 girildiğinde, 10 kuruş; 100 girildiğinde 1YTL vb. Yuvarlama yapılmaktadır.

İşlem Tipi Bazında Hesap Kodu Değişimi

İşlem Tipi uygulaması kullanıldığında, entegrasyona işlenecek kayıtların hesap kodları, işlem tipi bazında değiştirilmek istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.q

İşlem Tipi uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Entegrasyon/Kayıt/İşlem Tipi tanımlama.