Yevmiye Fiş Girişi

Günlük işlemlerin muhasebe fiş kayıtları olarak girilebileceği, önceden girilmiş fişlerin izlenebileceği, üzerlerinde düzenleme yapılabileceği bölümdür. Bu bölümdeki kayıtlar muavin, mizan ve kanuni defter dökümlerine aktarılacağı için, girişlerinizin düzenli ve doğru bilgilerden oluşmasına dikkat etmeniz gereklidir. Yevmiye Fiş Girişi; Fiş Genel Bilgisi ve Fiş Detay bölümlerinden oluşmaktadır.

Fiş Genel Bilgisi

 

Ay Kodu

Yevmiye fiş kayıtları bölümüne girildiğinde bu sahaya, yevmiye fişi oluşturulacak veya daha önce girilmiş yevmiye fişinin düzenleneceği ay kodu kaydedilmelidir. Son fiş numarası ve tarihi, kullanıcıya bilgi vermesi amacıyla ilgili ay içinde işlenen fişin numarası ve tarihi olarak ekrana getirilecektir. Bir aya ait sınırsız sayıda yevmiye fişi kaydedilebilmektedir. Yevmiye fişi içinde ve diğer bölümlerde ay kodunu düzeltme ve değiştirme imkanı yoktur.

Son Fiş Numarası

İlgili ay içinde kaydedilmiş son fiş numarasıdır. Bu sahada değişiklik yapılamaz.

Son Fiş Tarihi

İlgili ay içinde kaydedilmiş son fiş tarihidir. Bu sahada değişiklik yapılamaz.

Fiş Numarası

Kaydı yapılacak yevmiye fişinin numarasıdır. Kullanıcıya, ekranda verilen son fiş numarasından bir büyüğü olarak verilecektir. Fişlerin sıra takip etmesi açısından bu numaradan devam edilebilir.

Önceden kaydedilmiş bir fişi izlemek için, fişin numarası bu sahaya yazılmalıdır. Fiş bilgileri ekrana program tarafından yansıtılacaktır. Son kalınan fişten numara aralığı verip daha büyük bir numaradan devam edilmesi isteniyorsa, istenildiği kadar aralık vererek fiş numarası girilmelidir. Geçmiş tarihlere ait belgelerin kayıtları, kalınan numara takip edilerek oluşturulabilir. Daha sonra İşlemler/ Tarih Bazında Yeniden Numaralama seçeneği kullanılarak, fişler tarih sırasında numaralandırılabilir. Önceden hiç fiş kaydı yapılmamış ayın başlangıç numarasını belirlerken, bir önceki ayın son fiş numarası henüz belli değilse, 1 numaradan başlatıp sonradan yine “Tarih Bazında Yeniden Numaralama” bölümünü kullanarak, esas başlangıç numarasından itibaren fişler numaralandırılabilir ve bu programın çalıştırılmasından sonra, program eski fiş numaralarını Açıklama-2 sahasına atayacaktır. Programda, şubeli muhasebe mantığına göre, şubelerden girilen fişlerin numaralarının başına şube numarası girilecektir.

Tarih

Yevmiye fişinin hangi tarihe ait olduğu, ay kodu önceden belirlendiğinden sadece gün olarak belirlenebilecek bölümdür. Önceden kaydedilmiş yevmiye fişinin tarihi bu ekranda değiştirilemez. Kaydedilmiş fişin numarası yazıldıktan sonra, tarih bilgisi ekrana gelecek, fakat bu saha okunmadan atlanacaktır.

Yev. Mad.No

Yevmiye defteri basımı yapıldıktan sonra, ilgili fişin aldığı madde numarası bu sahaya program tarafından aktarılacaktır.

Düz.Y.Mad.No

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

Fiş Tipi

Yevmiye fişi girişi sırasında fişin tipi “Kasa Tahsil”, “Kasa Tediye”, “Açılış Fişi”, “Kapanış Fişi” ya da “Mahsup” olarak belirlenebilir. Amacı, fiş listelerinden tipine göre seçimli döküm alınabilmesidir. Programı muhasebe ile entegre olarak kullananların, entegrasyonda Kasa Tahsil/ Tediye bölümündeki kayıtlarının Fiş Tipi Tahsil/ Tediye, Diğer Müşteri/ Satıcı, Borç/ Alacak ve Dekont kayıtlarının fiş tipi Mahsup olarak aktarılacaktır. Ayrıca yılsonlarında muhasebe hesaplarının kapatılması için Kapanış Fişi (hesaplar kapatıldıktan sonra Bilanço ve Gelir Tablosu alabilmek için hesap kapatma kayıtları, Kapanış tipli fişlerde olmalı) ve kapatılan fişlerin sonraki yılda olması gereken bakiyelerinin oluşması için de Açılış Fişi kullanılmaktadır.

Açıklama-1, Açıklama-2

İsteğe bağlı olarak yevmiye fişine ait genel açıklamaların yazılabileceği alanlardır. İşlemler/ Tarih Bazında Yeniden Numaralandırma bölümünün çalıştırılmasından sonra eski fiş numaraları istendiği durumlarda Açıklama-2 sahasına atanacaktır.

Fiş İptal

Yevmiye fişinin iptal edilmesi için kullanılan alandır. Fiş No alanına iptal edilecek fiş numarası girildikten sonra Fiş İptal tuşuna basılarak ilgili fiş iptal edilebilmektedir.

Fiş Detay

Sıra No

Fiş içindeki kayıtların sıra numaralarıdır. Kayıtlar yapıldıkça program tarafından arttırılarak verilecek, müdahaleye izin verilmeyecektir. Bir yevmiye fişinde 32,000 satır girişi yapılabilir.

Hesap Kodu

Yevmiye fiş satırının hesap planındaki hesaplardan hangisine ait olduğu, hesap kodu bu sahaya yazılarak belirtilmelidir. Sadece (M)uavin tipinde tanımlanmış hesaplara kayıt yapılabilmektedir. Hesap kodu sahası boş olarak geçilemez. Hesap planında şimdiye kadar tanımlanmamış bir kod girildiğinde sahanın geçilmesine izin verilmeyecektir. Hesap planında ilgili hesap tanımlandıktan sonra kayda devam edilebilir. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak, hesap kodları rehberine ulaşılabilir.

Borç/Alacak (B/A)

Yevmiye fiş kaydının, ileride yazılacak tutarının, belirlenmiş olan hesap koduna borç olarak mı, alacak olarak mı işleneceğinin belirtildiği bölümdür. Borç/Alacak seçeneklerinden biri işaretlenerek kullanılmalıdır.

Açıklama 1, 2

Yevmiye fiş satırının açıklamasının istenilen şekilde oluşturulabileceği bölümdür. Çokça kullanılan bazı açıklama satırları, Kayıt/ Fiş Açıklama Kayıtları bölümünden tanımlanırsa, her seferinde tekrar yazmak yerine rehber tuşu kullanılarak ekrana yansıtılabilmektedir. Getirilen açıklama satırı üzerinde düzenleme yapılabilmektedir.

Evrak Tarih

Evrakın kayıt tarihi ile evrak üzerindeki tarihin farklı olduğu durumlarda, evrak gerçek tarihinin girilerek izlenebilmesine ve raporlanabilmesine yöneliktir. Fişte girilen ilgili hareketin fiş tarihi bu sahaya atanacaktır, fakat üzerinde değişiklik yapılabilir. Entegrasyondan aktarılan kayıtlardan da, evrak tarihi ilgili kaydın tarihi olarak bu sahaya atanacaktır.

R.Kod

Referans kodu girilen bölümde referans kodlarının girişi ve referans kodlarına isim açıklama tanımlaması yapılabilir. Bu bölümdeki girilen kayıtların yevmiye fişlerinde ve entegre kayıtlarda kullanımı için parametrelerdeki “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması gereklidir. Ayrıca yevmiye fişi girişi sırasında, entegrasyon işlemlerinde, dekont, kasa, ambar giriş/ çıkış fişi işlemlerinde referans kodu giriş sahası üzerinde rehber tuşu ile referans kodu rehberine ulaşılabilir. (Referans kodu rehberinin alınabilmesi için Referans kodu kayıtları bölümünden tanımlanmış olması gereklidir.) Referans kodu kullananlar için, referans mizanı listesi ve diğer raporlardaki referans aralığı tanımlamaları ile dökümleri de alınabilir.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube parametre tanımlarında “Proje Uygulaması Var” parametresi işaretlenerek proje takibi yapılıyorsa ilgili proje kodunun girileceği alandır.

Miktar

Oluşturulan kaydın varsa miktarı, hesap kodunun ölçü birimi cinsinden girebilecek sahadır.

KDV

İlgili kayda ait varsa KDV oranının girilebilmesi için işaretlenmesi gereken sahadır. Bu sahanın işaretlenmesi ile KDV oranının girileceği bir saha açılacaktır.

Vade Günü

Bilgi amaçlı vade günü değerinin girilebileceği alandır.

Dövizli Mi

Döviz uygulaması olan firmalar için gerekli olabilecek tuştur. Parametre Kayıtlarında, FAS52 parametresini işaretleyen firmalarda, hesap planı kayıtlarında döviz bilgileri ekranı gelecektir. Bu bölümde, her zaman döviz bilgisi girilmesi istenen hesaplar için döviz tipi girilmesi gerekmektedir. Bu durumda ilgili hesap, yevmiye fiş kayıtlarında kullanılır ise mutlaka döviz penceresi açılmakta ve döviz bilgileri girilmektedir. Bazı muavin hesaplarda ise yevmiye fiş girişinde her zaman döviz bilgisi girilmesi istenmemekte, bazı durumlarda döviz ekranlarının açılması istenmektedir. Bu durumda, ilgili muavin hesapların, hesap planındaki döviz tipi 0 (sıfır) olarak bırakılmakta ve döviz bilgisi girilecek ise bu tuş yardımı ile döviz bilgileri ekranı açılabilmektedir.

Döviz Tipi, Kur, Döviz Tutarı

Parametre kayıtlarında FAS52 parametresinin işaretlenmesi ile Hesap Planı Kayıtlarında döviz tipi sahasının 0 (sıfır)’ dan farklı bir değer alması durumunda, yevmiye fişine yapılan kayıtlarda döviz bilgileri sorgulanacaktır. Bunu dışında parametre kayıtlarında FAS52 parametresi işaretlenir ve hesap planında döviz tipi sahası 0 (sıfır) olarak bırakılırsa da yukarıda anlatılan tuş yardımı ile yine döviz bilgileri ekranı sorgulanacaktır. Entegrasyondan aktarılan fişlerdeki kayıtlarda da, kaydın girişi sırasında sorgulanan döviz kuru ve döviz tutarı bu sahalara otomatik aktarılacaktır. Eğer Döviz Takibi bölümünden Günlük Kur girilmemiş ise program ilgili hesabın döviz kurunu sorgulayacaktır. Eğer Kur bilgisi girilmiş ise hesabın, hesap planında tanımlanan döviz tipine göre ilgili sahaya yansıtılacaktır. Döviz tutarı sahasına hesabın döviz tutarı girildikten sonra fişin tutar sahasına, hesaplanan Türk Lirası değer otomatik aktarılacaktır. Eğer Hesap planı kayıtlarında ilgili hesabın döviz bilgilerinin girişinde döviz tipi sahasına 0 (sıfır)’ dan farklı bir değer girilmiş ise program, kur veya döviz tutarı sahalarından birinin mutlaka dolu olmasını kontrol edecektir. Eğer döviz tutarı girilmeden geçilir ise fişin tutar sahasına girilen değer döviz tutarı olarak kabul edilerek yine döviz kuru ile çarpılarak Türk Lirasına çevrilip tutar sahasına yansıtılacaktır. Hesap planı kayıtlarındaki döviz tipi sahasının boş bırakıldığı durumda ise program döviz bilgileri ekranının açılmasını isteğe bağlı olarak döviz tuşu yardımı ile yaptıracaktır. Döviz bilgileri ekranında kur sahası boş bırakılarak sadece döviz bilgileriyle kayıt yapılmasına izin verilmektedir.

Tutar

Yevmiye fiş satırının belirlenen hesap koduna Borç/ Alacak olarak işlenecek tutarın kaydedebileceği sahadır. Eğer yukarıdaki sahada KDV işaretlenmiş ve KDV oranı girilmiş ise tutar girildikten sonra “KDV kaydı oluşturmak istiyor musunuz?” şeklinde bir onay ekranı ile karşılaşılacaktır. Bu sorgulamada “EVET” seçeneği ile onaylanır ise girilen tutardan KDV düşülerek KDV hariç rakam hesaplanacaktır. Bu durumda girilen diğer hesap kodunda KDV’ si, açıklaması ve tutar kısmına da KDV tutarı otomatik getirilecektir.

Düzeltme Tipi, Düzeltilmiş Tutarı

Döviz/ Enflasyona Dövize Çevrim işlemi çalıştırıldığında, yevmiye fişlerine dövizli olarak girilmiş kayıtların firma döviz tutarları oluşmaktadır. Daha sonra Yevmiye Fiş Girişinde bu kayıtların üzerine gelip iki kez tıklandığında, ilgili kaydın firma döviz tipine göre firma döviz tutarı izlenebilmektedir.

Açıklama 3

Yevmiye fiş satırının açıklamasının istenilen şekilde oluşturulabileceği bölümdür. Açıklama 1 ve 2 alanlarına ek olarak açıklama girilmek istendiğinde kullanılan alandır.

 

Ekranın alt kısmında fiş bazında; Toplam Borç Tutarı, Toplam Alacak Tutarı, Borç/ Alacak Bakiyesi, Borç Miktar, Alacak Miktar, Döviz Borç/ Alacak ve Bakiye sahaları, sürekli program tarafından hesaplatılarak getirilecektir. Sağ alt kısımda ise üzerinde bulunulan satıra ait hesap kodunun, hesap planı kayıtlarındaki hesap ismi ve miktar birimi ile kaydedilen son fiş numarası, bilgilenilmesi amacıyla ekrandan izlenebilecektir.

Yeni Fiş

İçerisinde bulunulan fişten çıkılıp yeni fiş giriş ekranına geçilmesini sağlayan tuştur.

 

Kapanmamış, bakiye veren fişlerden çıkma imkanı vardır. Eğer parametrelerde “Fark Veren Fişlerden Çıkılmasın” sorgulaması boş bırakılmış ise program, “Bakiyeli fişten çıkışı onaylıyor musunuz ?” şeklinde bir mesaj verecektir. (H)ayır denildiğinde tekrar fiş kaydı ekranına dönülecek ve işleme devam edilebilecektir. Eğer parametrelerde “Fark Veren Fişlerden Çıkılsın” sorgulaması işaretlenmiş ise program, “Bakiyeli fişten çıkamazsınız !” şeklinde bir mesaj verecek ve fiş kapatılmadan çıkmanıza izin vermeyecektir.

 

Fişlere daha sonraki eklemeleri, düzeltmeleri ve fiş iptalleri aynı bölüme giriş yaparak ve yine aynı fiş üzerinden yapılabilmektedir. Fişlerin tarih ve numara değişiklikleri ise sadece İşlemler/ Hızlı Bilgi Değişikliğindeki ilgili bölümlerden yapılabilmektedir.

Yevmiye Fiş Girişinde Kullanılan Özel Tuşlar

Araya Satır Ekleme

 

Yevmiye fiş girişi ekranında, ilgili hesap kayıt ekranında iken farenin sağ düğmesi bir kez tıklatıldığında çıkan “Sıra Okuma” ekranına araya eklenmek istenen satırın hangi sırada oluşması gerektiği girilir. Bu işlemden sonra girilen kayıt verilen sırada oluşur (bu uygulamanın kullanılabilmesi için onaylı versiyon 4.0.8 olması şartı aranmaktadır).

 

Yevmiye Detay İzleme

DS

Yevmiye fiş girişi ekranında, ilgili hesap kayıt ekranında iken farenin sağ düğmesi bir kez tıklatıldığında çıkan ekranda Yevmiye Detay İzleme bölümü, yine farenin bu kez sol düğmesi bir kez tıklatılarak oluşturulan kaydın Döviz Tipi, Döviz Tutarı, Firma Döviz Tipi, Firma Döviz Tutarı, Referans Kodu, Evrak Tarihi, Son İşlem Tarihi vb. detay bilgileri izlenebilmektedir.

Hesap Kartı İzleme

 

 

Yevmiye fiş girişi ekranında, ilgili hesap kayıt ekranında iken farenizin sağ düğmesi bir kez tıklatıldığında çıkan ekranda Hesap Kartı İzleme bölümü, yine farenizin bu kez sol düğmesi bir kez tıklatılarak üzerinde bulunulan hesabın, Hesap planı girişi ekranında belirlenen Hesabın Adı, Hesap Türü, Hesap Tipi, Grup Kodu, Döviz Bilgileri vb. bilgilerin alınmasını sağlar.

Hesap Planı Detay İzleme

 

Yevmiye fiş girişi ekranında, ilgili hesap kayıt ekranında iken farenizin sağ düğmesi bir kez tıklatıldığında çıkan ekranda Hesap Planı Detay İzleme bölümü, yine farenizin bu kez sol düğmesi bir kez tıklatılarak üzerinde bulunulan hesabın ait olduğu Ana ve Grup Detay bilgileri ile hesapların toplam olarak şimdiye kadar oluşan Borç/Alacak Tutarlarının görüntülenmesini sağlar.

KDV Oran Tablosu

 

Yevmiye fiş kayıtlarında fatura ve KDV kayıtları yapılırken, bir fiş bazında oluşan değişik KDV oranlarına göre toplam KDV tutarlarının izlenebilmesini sağlar.

Bakiye Kapatma

Yevmiye fiş girişinde birçok borç hareketinin bir tek alacak hareketi ile kapatılması istendiğinde, “Alacak” hareketinin tutarına “Borç” toplamını hesaplayarak getirir. Bu tuşu kullanmanız, böyle bir durumda hata yapma olasılığınızı düşürecektir.

Muavin

 

Yevmiye fiş girişi ekranında, ilgili hesap, kayıt ekranında iken farenizin sağ düğmesi bir kez tıklatıldığında çıkan ekranda Muavin bölümü, yine farenizin bu kez sol düğmesi bir kez tıklandığında üzerinde bulunduğunuz muavin hesabın dökümünü ekrandan veya yazıcıdan almanızı sağlar.

Klasik Yevmiye Fişi

 

Yevmiye fiş girişi ekranında, farenizin sağ düğmesi bir kez tıklatıldığında çıkan ekranda Klasik Yevmiye Fişi bölümü, yine farenizin bu kez sol düğmesi bir kez tıklandığında içinde bulunduğunuz yevmiye fişinin, Klasik Yevmiye Fişi formatında dökümünü ekrandan veya yazıcıdan almanızı sağlar.

Yevmiye Kaynak İzleme

 

 

Muhasebeye entegre olan ön muhasebe modüllerinden oluşturulan “Alış/ Satış Faturaları”, “Müstahsil Makbuzu Kayıtları”, “Müşteri/Borç Çek/Senet Bordrolarının” ekrandan izlenmesini sağlar. Örn; Satış Faturasıyla ilgili bir mahsup içinden iken, bu faturanın herhangi bir hesap kodunda Kaynak İzleme bölümü kullanıldığında, program kayıt girilen menü formatında bu faturanın içeriğini ekrana yansıtarak izleme imkanı verecektir.

Tahsil/Tediye Kasaya Kapat

Muhasebe parametre girişi bölümünde kasa tahsil ve tediye muavin kodunun kaydedildiği durumlarda kullanılabilen tuştur. Tahsil ya da tediye olarak seçilen yevmiye fişlerinde ilk önce, “Tahsil” ya da “Tediye” ile ilgili kayıtlar oluşturulmalıdır. Fişin kapatılma aşamasına gelindiğinde muhasebe kodu sahasında farenizin sağ tuşuna basarak, gelen menüdeki bu bölüme basarak kasanın muavin kodu, açıklaması ve tutarı otomatikman ilgili satıra program tarafından yansıtılabilecektir. Fişinizde Borç/ Alacak tutarsızlığı yoksa fiş bakiyesi oluşmadan fişiniz kapatılmış olacaktır.

Son Satır Kopyalama

Yevmiye Fiş Girişinde bulunan kayıtlardan en altta bulunan satırı kopyalamak için kullanılan kısa yoldur. Fiş Detay sayfasının kayıt girişi yapılan bölümü boş iken, ekranın herhangi bir yerinde farenin sağ tuşuna basarak “Son Satır Kopyalama” dediğinizde, girilmiş olan son kayıt, ekranın üst kısmına kopyalanacaktır. <Tab> tuşu ile ilerleyerek bu bilgilerin ayrı bir satırda kaydedilmesini sağlayabilirsiniz.

Fiş Basımı

İçinde bulunulan fişin daha önce dizayn modülünden hazırlanmış dizayna göre basımının yapılabileceği alandır.

Gönder

Gönder seçeneği ile Grid ekranındaki bilgilerin Excel, Word, Calculator, Writer programlarına aktarılması sağlanır. Detay bilgi için bakınız Giriş/Grid/Bilgi Gönderimi.