Defteri Kebir

 

 

Defteri Kebir, Yevmiye fişlerindeki kayıtların ana hesaplar bazında detaylı dökümüdür.

Ana Hesap Aralığı

Belli bir hesap kodu aralığındaki ana hesapların raporda listelenmesi istendiğinde başlangıç ve bitiş hesap kodları belirtilmelidir.

Tarih

Bu alanda verilen tarih aralığındaki hesaplar döküme dahil edilecektir.

Fiş Bazında Toplamlı

Özellikle yoğun fiş girişi bulunan firmalarda kullanılmak üzere, bir ana hesabın bir fiş içinde tekrarlanan satırları, fiş bazında bir satır, toplam olarak basımı tercih ediliyorsa, işaretlenmesi gereken sorgulamadır.

Tarih Arası Çalışmış

Sadece ilgili ay içinde çalışmış hesapların döküme dahil edilmesi için işaretlenmesi gereken sorgulamadır.

Referans Kodu Basılsın

Muhasebe parametrelerinde “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresi işaretlenerek referans kodu takibi yapılıyorsa ve raporda hesap kodlarına ait referans kodlarının da listelenmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken alandır.

Hesap Adı

Bu alanda “Türkçe” seçeneği seçildiği zaman raporda listelenecek hesapların isimleri; Hesap Planındaki, “Hesap İsmi” alanındaki isim olarak, “Diğer” seçeneği seçildiği zaman ise Hesap Planındaki “Yabancı Hesap İsmi” alanında tanımlı isim olarak listelenecektir.

Hesap Kırılmasında Sayfa Başı

Her yeni hesap kodu dökümüne başlamadan önce yeni sayfaya geçilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken sorgulamadır. Böylece her ana hesap farklı bir sayfaya basılacaktır.

Miktar Yazılsın

Raporda, fişlere ait  miktar bilgilerinin de listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.

 

Bu bölümde dikkat edilmesi gereken nokta; Resmi Defteri Kebir basımından önce mutlaka yevmiye defterinin “Resmi Basım” parametresi işaretlenerek ekrandan veya yazıcıdan alınması gereklidir. Çünkü yevmiye madde numaraları, yevmiye defteri basımı sırasında oluşturulmaktadır.

 

 

Raporda bulunan Yazıcı Seçenekleri sayfasında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.