Yevmiye Defteri

 

Yevmiye Defteri basımın yapıldığı bölümdür.

Ay Kodu

Hangi aya ait defter basımının yapılacağının belirtildiği alandır.

Tarih

Ay kodu alanında belirtilen aya ait tarih aralığının verilebileceği alandır. Belirtilen tarih aralığındaki yevmiye fişleri için yevmiye defter basımı yapılacaktır.

Fiş No Aralığı

Belirtilen fiş numarası aralığına ait yevmiye fişleri için yevmiye defter basımı yapılacaktır.

Resmi Basım

Yevmiye defterinin basımı sırasında kayıtlara yevmiye madde numarasının atanması istendiğinde işaretlenmesi gereken sorgulamadır. Bu alan işaretlenerek defter basımı yapıldığı zaman ilgili ay için nakli borç, nakli alacak tutarları ve en son basılan yevmiye madde numarası bilgileri işlemler bölümündeki yevmiye bilgi değişikliğinden izlenebilecek ve gerektiğinde bu bölümden düzenleme yapılabilecektir. Yevmiye bilgi değişikliği ile ilgili detay bilgi için bakınız Muhasebe/İşlemler/Hızlı Bilgi Değişikliği/Yevmiye Bilgi Değişikliği.

Referans Kodu Basılsın

Muhasebe parametrelerinde “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresi işaretlenerek referans kodu takibi yapılıyorsa ve raporda hesap kodlarına ait referans kodlarının da listelenmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken alandır.

Sadece Ana Toplam

Yevmiye defter basımının sadece ana hesaplar bazında alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Sadece Muavin Hesap Basılsın

Raporda ana ve grup hesaplar olmadan sadece muavin hesapların dökümünün alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Grup Hesap Toplamı

Raporda grup hesaplarının da listelenmesi ve grup hesaplar bazında toplam alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Miktar Yazılsın

Raporda, fişlere ait  miktar bilgilerinin de listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.

Muavin Hesap Kümüle Edilsin

Bir fiş içerisinde aynı muavin hesap kodu birden fazla satırda bulunuyorsa ve aynı muavin hesapların aynı fiş içerisinde tek satırda kümüle edilerek  gösterilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Hesap Adı

Bu alanda “Türkçe” seçeneği seçildiği zaman raporda listelenecek hesapların isimleri; Hesap Planındaki, “Hesap İsmi” alanındaki isim olarak, “Diğer” seçeneği seçildiği zaman ise Hesap Planındaki “Yabancı Hesap İsmi” alanında tanımlı isim olarak listelenecektir.

Raporda bulunan Yazıcı Seçenekleri sayfasında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.

Fiş Numaralarının Yevmiye Madde Numaralarına Göre Düzenlenmesi

Yevmiye defteri basımına geçmeden önce istenilirse  fiş kayıtları, yevmiye defteri sırasına getirilebilmektedir.

 

İlgili ay içinde önceki tarihlere ait fiş kayıtları, bulunması gereken fiş numarasıyla değil de, fiş sonradan girildiği için daha büyük bir numarayla yapılmış olabilir. Ayrıca yevmiye fiş kayıtlarına her ay için 1 numaralı fişten başlanabilir. Hatta bir önceki aya ait fiş kayıtları bitmemişse ve önceki ayın son fişinin numarası belli değilse, her ay 1 numaradan başlayabilmek olanağı kullanıcı için bir avantaj olabilir. Yevmiye fiş basımı sırasında program, kanunen olması gerektiği gibi, bir önceki ayda kalınan yevmiye numarasından başlayarak, fişleri tarih sırasında basar ve numaralandırır. Resmi basım yapılıyorsa, basım sırasında atanan yevmiye numaraları fişlere bilgi açısından işlenecektir. Fakat fiş numaraları önceden kaydedilmiş şekilde bırakılacaktır. Eğer yevmiye fiş kayıtları her ay 1 numaradan başlatılıyorsa veya kayıtlar tarih sırası takip etmiyorsa, programın yevmiye defteri basımı fiş sıralamasıyla esas fiş sırası tutmayacaktır. İstenirse esas fiş sırası da yevmiye defterindeki sıraya döndürülebilmektedir.

Bunun sonucunda diğer bölümlerden alınacak raporlardaki ve ekranda yevmiye fiş kayıtlarındaki sıralama, yevmiye defterindeki sırayla aynı olacak, kontroller kolaylaşacaktır. Bu tür bir sıralama yapabilmek için, “İşlemler/ Tarih Bazında Yeniden Numaralama” seçeneği çalıştırılmalıdır.

Resmi Basım Seçeneği İle Yevmiye Defter Basımı Yapıldığında Dikkat Edilmesi Gereken Maddeler

        

 

Yevmiye Madde numaraları, Yevmiye defteri basımında “Resmi Basım” parametresi işaretlenmiş ise ekrandan alındığında da oluşacaktır.