Çek Tahsil Dekontu

Bankaya çıkılmış tek bir çek için ödeme kaydı oluşturulacak ise çek tahsil dekontundan işlem yapılabilir.

 

Çek No

Ödendi kaydının yapılacağı çekin numarasının girileceği sahadır. Bu sahadaki rehber tuşu kullanılarak uygun çek bulunup, dekont ekranına yansıtılabilir.

 

Seri Kodu

Girilen dekontun seri numarasının kaydedileceği sahadır.

Seri numaralarının mutlaka önceden İşlemler/Seri Kodu Tanımlama bölümünden kaydedilmiş olması gerekmektedir. Bu saha boş geçilemez.

Dekont No

Bu saha program tarafından 1’den başlayarak birer arttırılır. Seçilmiş olan dekont serisinde son kalınan numara bu alana aktarılır.

Fiş Numarası

Çek tahsil dekontu üzerindeki dekont numarasının girildiği alandır.

İşlem Tarihi

Girilecek kaydın tarihidir. Yapılacak işlem sonucunda oluşacak kayıtlar diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Çek) bu tarih ile kaydedilir.

Tahsil/ Teminat Hesap Kodu

Seçilen çek numarasının hangi bankaya tahsile verildiği çek parametrelerinde işaretlenmiş seçeneklere göre bu ekranda gelecektir(Cari Kod-Muhasebe Kodu veya Banka Hesap Kodu). İstenir ise ilgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak bu kod değiştirilebilir.

Tutar

Girilen çek numarası bilgisi ışığında program tarafından otomatik olarak atanacaktır.

Kur Farkı

Seçilen çek, döviz ile kaydedilmiş bir çek ise program tahsilde oluşabilecek kur farkını hesaplayabilmek için döviz kuru sorgulayacaktır. Girilen kur, çekin kaydedildiği günkü kurdan farklı ise bir kur farkı hesaplayacak ve kur farkı sahasına aktaracaktır.

Eğer şirket genelinde dövizli çalışılıyor ama girilen çek döviz bilgileri içermiyor ise bu kez farklı döviz bilgileri sorgulanacaktır. Bunlar Döviz Tipi, Kur ve Döviz Tutarıdır. Bu bilgiler cari hareketlere ve entegrasyona aktarılacaktır.

Tahsil Masrafı

Çek tahsilinde bankaya ödenecek tahsil masrafı var ise, tutarı bu sahaya kaydedilir.

Gider Hesap Kodu

Tahsil masrafında girilen tutarın işleneceği karşılık muhasebe kodunun girileceği sahadır.

Banka Borç Bedeli

Tahsil masrafları düşüldüğünde bankanın ödemesi gereken kalan tutar, otomatik olarak hesaplanıp bu sahaya atanacaktır. Aynı zamanda virman hesabına işlenecek tutardır.

Virman Hesap Kodu

Çek tutarının virman edileceği banka (bankalar cari hesaplarda tanımlamış ise cari hesap kodu, muhasebede tanımlamış ise muhasebe hesap kodu) kodunun girileceği sahadır.

Açıklama

İlgili yevmiye maddelerinde işlenmesini istediğiniz açıklamayı bu sahaya kaydedin.

Borçlu Cari Kodu/ Alacaklı Cari Kodu

Bazı firmalar çalışma prensipleri gereği, müşterilerinden almış oldukları çekleri ilk kayıt esnasında farklı bir hesaba işlemekte, çek tahsil edildiğinde müşterilerinin asıl hareket kayıtlarına virman yapmaktadırlar. Bu işlemin çek tahsil dekont kaydı sırasında otomatik olarak yapılabilmesi için dekont ekranına borçlu cari kodu ve alacaklı cari kodu olmak üzere iki saha kullanılmaktadır.

Çekin tahsilatı sırasında, borçlu cari kodu sahasına otomatik olarak çek alındığında kaydedilen cari kod gelmektedir. Yapılması gereken, bu çek tahsilatının hangi cari koda alacak hareketi olarak kaydedilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun alacaklı cari kodu sahasına girilmesi olacaktır. Böylece dekont işleminin tamamlanması ile borçlu cari kod sahasına girilen cari koda borç hareketi kaydedilerek çekin alımında kaydedilen alacak hareketi kapatılmış, alacaklı cari kodu sahasına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek çekin asıl cari harekete yansıtılması sağlanmış olacaktır. Bu tür uygulamaları olmayan firmalar için bu sahalar kullanılmayacaktır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır.

Ref.Kod

Muhasebe/Parametre Kayıtları/Yevmiye sayfasında bulunan ”Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan alandır. İlgili hesaba ait referans kodu bu alana girilebilmektedir.

Cari Rapor Kodu

Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada, hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 1 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir.

Özel Basım

Dekont kaydının basımında eğer dizayn modülünden yapılmış özel bir basımın yapılması isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmelidir. Eğer özel bir basım değil standart bir basım yapılmak isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmemeli sadece Basım alanındaki sorgu evet olarak işaretlenmelidir

Basım

Dekont kaydının basılması isteniyor ise işaretlenmesi gereken sorgulamadır.

 

İşlemler bitip “Tamam” butonuna basıldığında Müşteri çekleri modülünde ilgili çekin durumu program tarafından “Ödendi” olarak değiştirilecektir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturulacak ve Entegrasyon/ Fiş İzleme/ Dekont Mahsubu bölümünden izlenebilecektir.

 

Çek Tahsil Dekontu İptal İşlemi

 

 

 

Çek tahsil dekont kaydı kullanılarak, tahsil işlemi yapılmış bir çekin, tahsilatının iptali yine çek tahsil dekont kaydından yapılabilir. Bunun için daha önceden tahsil işlemi yapılmış çek numarasının, Çek No sahasına girilmesi gerekmektedir. Çek numarasının girilmesi ile birlikte program tarafından kontrol edilen çek, uygun koşullara sahip (tahsilatı yapılmış) ise “Bu kayıt ödenmiş olduğu için ters işlem yapılabilir. Devam etmek istiyor musunuz?” şeklinde bir uyarıyla karşılaşılacaktır.

Bu aşamada yapılması gereken, ilk tahsilat işlemi sırasında “Virman Hesap Kodu” sahasına yazılan hesap kodunun aynısının yine virman hesap kodu sahasına yazılması olacaktır. Dekontun kayıt işlemlerinin tamamlanması ile Cari Hareketlerde ve entegrasyon havuzunda ters kayıt oluşacak, Müşteri Çekleri modülünde ise senedin durumu tekrar “B” yani beklemede olacaktır.

 

Çek Tahsil Dekontunda Bulunan Kısa Yol Seçenekleri

 

Dekont ekranı içinde iken farenin sağ butonuna basarak çeklerle ilgili bazı detaylara ulaşabilir.

 

Çek Detayı

 

Çek’in alınış bilgileri ve şu andaki durumu ile ilgili bilgi veren bir ekrandır.

 

Tarihsel/Senet Çek Hareketleri İzleme

 

Müşteri çeklerinin, portföye alındığı günden itibaren görmüş olduğu hareketlerin (satıcıya ciro edilmesi, tahsil veya teminata verilmesi, ödenmesi, karşılıksız çıkması veya iade alınması/ verilmesi) işlem tarihi sırasında izleyebileceğiniz tuştur.