Tanımlar

 

·          Fiyat Endeksi: Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından Türkiye için hesaplanan Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi.

·          Düzeltme katsayısı: Düzeltme yapılan aya ilişkin fiyat endeksinin, düzeltmeye esas alınan tarihi içeren aya ait fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsayı.

·          Parasal kalemler: Paranın değerindeki değişmeler karşısında nominal değerlerini aynen koruyan ancak satın alma güçleri değişen kalemlerdir.

·          Parasal olmayan kalemler: Parasal kalemler dışında kalanlar.

·          Düzeltme: Düzeltme katsayısı kullanılarak mali tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü ile ifade edilmesi.